Παραγωγή βιοαερίου από αγροβιομηχανικά απόβλητα κάτω από διαφορετικές συγκεντρώσεις αμμωνίας

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η δημιουργία εξειδικευμένου μικροβιακού εμβολίου κατάλληλου για βιοενίσχυση σε αντιδραστήρες βιοαερίου με τοξικότητα αμμωνίας, μέσω της επιλογής των πιο ανεκτικών αναερόβιων μικτών κοινοτήτων. Σε αναερόβιους αντιδραστήρες διαλείποντος έργου (batch reactors), χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικές τεχνικές για την καλλιέργεια ανεκτικών σε υψηλά επίπεδα αμμωνίας μικροβιακών κοινοτήτων. Στην πρώτη τεχνική πραγματοποιήθηκε άμεση έκθεση των μικτών αναερόβιων μικροβιακών πληθυσμών σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αμμωνίας. Στη δεύτερη τεχνική, της καλλιέργειας εμπλουτισμού, οι αναερόβιοι πληθυσμοί εκτέθηκαν σταδιακά σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις αμμωνίας. Επιπλέον, εξετάστηκε η επίδραση της φάσης ανάπτυξης των μεθανογόνων του εμβολίου κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της καλλιέργειας εμπλουτισμού. Η θερμοκρασία λειτουργίας των αντιδραστήρων ήταν στους 37℃. Οι πρώτες ύλες προήλθαν από τις ροές των αποβλήτων της μονάδας βιοαερίου (Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.) που βρίσκεται στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, the creation of a specialized inoculum suitable for bioaugmentation purposes in biogas reactors with ammonia toxicity was examined, through selection of the most tolerant anaerobic mixed microbial communities. In batch anaerobic reactors, two different methods were performed for the cultivation of ammonia-tolerant microbial communities. In the first method, a direct exposure of mixed anaerobic microbial populations to different ammonia concentrations was performed. In the second method, where an enrichment culture was created, anaerobic populations were gradually (stepwise) exposed to increasing ammonia concentrations. In addition, the effect of the methanogenic community growth phase of the inoculum to the creation of the enrichment culture was examined. The operating temperature of the reactors was 37 ℃. The raw materials originated from the waste streams of the biogas plant (Biogas Lagada S.A.) located in Lagada of Central Macedonia. The waste ratio for the creation ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48569
ND
48569
Εναλλακτικός τίτλος
Biogas production from agro-industrial waste under different concentrations of ammonia
Συγγραφέας
Καλαμάρας, Σωτήριος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
Εξεταστική επιτροπή
Κωτσόπουλος Θωμάς
Νταρακάς Ευθύμιος
Υψηλάντης Ιωάννης
Μόσχου Δημήτριος
Γεωργίου Πανταζής
Σαμαράς Πέτρος
Φράγκος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αναερόβια αποικοδόμηση; Παραγωγή μεθανίου; Τοξικότητα αμμωνίας; Αλληλούχιση 16S rRNA
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
125 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.