Το ξέπλυμα χρήματος

Περίληψη

Η χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση έχουν συμβάλλει στην ανάδειξη του ξεπλύματος χρήματος σε πρώτης τάξεως εργαλείο συσσώρευσης πλούτου, μέσα από συνθήκες τραπεζικού απορρήτου, ανωνυμίας, ανομίας, αδιαφάνειας, απορρύθμισης, αθέμιτου ανταγωνισμού, επιχειρηματικής απληστίας και υποχώρησης του κράτους δικαίου προς όφελος των αγορών. Η κεντρική υπόθεση της εργασίας διατυπώνεται με βάση την άποψη ότι το ξέπλυμα χρήματος δεν συνδέεται μόνο με το οργανωμένο έγκλημα αλλά και με την πολιτική διαφθορά, το εταιρικό - επιχειρηματικό έγκλημα, τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης, του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, των εξωχώριων χρηματοοικονομικών κέντρων, του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της παράνομης φυγής κεφαλαίων στο ξέπλυμα χρήματος. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η έννοια του ξεπλύματος χρήματος η ιστορική διαδρομή, τα κύρια χαρακτηριστικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The financial globalization and the world financial crisis have contributed to the raising of money laundering as a first-rate tool for accumulation of wealth, banking secrecy, anonymity, anomie, deregulation, unfair competition, business greed for profit and the retreat of the rule of law for the benefit of markets. The central working hypothesis is set out on the basis of the point of view that money laundering is linked not only with organized crime but also with political corruption, business and corporate crime, fiscal fraud and tax evasion. The aim of the work is the investigation of the role globalization, global financial system, offshore financial centres, organized crime, corruption, tax evasion and illegal capital flight play on money laundering. In the present work the concept of money laundering, its historical background, its main characteristics and its consequences are examined. The socio - criminological theories are also quoted on which the thesis was based. Then the ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La globalisation financière et la crise financière mondiale ont contribué à l’ émergence du blanchiment d’ argent comme un instrument de première classe pour l’ accumulation de richesses dans des conditions du secret bancaire, d’ anonymat, d’ anomie, de déréglementation, de concurrence déloyale, d’ avidité commerciale à but lucratif et le désengagement de l’état de droit dans l’interêt des marchés. L'hypothèse centrale de travail a été formulée sur la base d’un point de vue que le blanchiment d’ argent est lié non seulement au crime organisé mais aussi à la corruption politique, la criminalité des sociétés et des entreprises, la fraud fiscale et l’ évasion fiscale. L’ objectif de cette thèse est d’ explorer le rôle au blanchiment d’ argent de la globalisation, du système financier mondial, des paradis fiscaux, du crime organisé, de la corruption de l’ évasion fiscale et de la fuite des capitaux. Dans le present travail la notion du blanchiment d’ argent, son parcours historique, ses ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48487
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48487
ND
48487
Εναλλακτικός τίτλος
Money laundering
Συγγραφέας
Κωνσταντόπουλος, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Λεωνίδας)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λάζος Γρηγόριος - Παρασκευάς
Αρτινοπούλου Βασιλική
Λαμπροπούλου Ευσταθία
Οικονόμου Χαράλαμπος
Ζιούβας Δημήτριος
Βλάχου Βασιλική
Πρόντζας Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ξέπλυμα χρήματος; Οργανωμένο έγκλημα; Διαφθορά; Φοροδιαφυγή; Παγκοσμιοποίηση; Φορολογικοί παράδεισοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
587 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)