Πρότυπα προληπτικής αντεγκληματικής πολιτικής: η συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική

Περίληψη

Η διατριβή έχει τίτλο «Πρότυπα Προληπτικής Αντεγκληματικής Πολιτικής: Η Συμμετοχική Αντεγκληματική Πολιτική» και επικεντρώνεται στην πολιτική πρόληψης της μικρής και μεσαίας βαρύτητας εγκληματικότητας. Στόχοι της εργασίας υπήρξαν: (α) ο προσδιορισμός του στόχου της αντεγκληματικής πολιτικής, (β) η παρουσίαση του πλαισίου της εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας σε δράσεις πρόληψης του εγκλήματος μέσα από την ανάλυση των προτύπων αντεγκληματικής πολιτικής, και, (γ) η ανάδειξη και η διατύπωση ιδεών και προτάσεων με στόχο την χάραξη και υλοποίηση μιας ορθολογικής και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής. Η εργασία συνδυάζει την θεωρητική διερεύνηση με την εμπειρική έρευνα, με την οποία επιχειρείται η ανάλυση και η αξιολόγηση της δράσης των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στον Νομό Θεσσαλονίκης. Ως προς τον πρώτο στόχο της διατριβής διαπιστώνεται ότι η αντεγκληματική πολιτική μεταβάλλεται σταδιακά σε «καθαρή πολιτική ασφάλειας». Ο στόχος τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation has the title “Preventive Criminal Policy Models: The Community Crime Prevention Policy” and sets its focal point to the policy for the prevention of minor criminality. The aims of the dissertation were (a) the definition of the aim of the criminal policy, (b) the presentation of the framework for the participation of local community in crime prevention actions, and (c) the mark and formulation of a set of ideas and proposals in order to form an effective and rational criminal policy. The dissertation combines the theoretical exploration with the empirical research which took place in order to achieve an analysis and valuation of the preventive action by the Local Crime Prevention Councils of Thessaloniki. In order to achieve the first aim of the dissertation we concluded that the criminal policy is gradually turns into a plain policy of security. According to our conclusion the aim of the criminal policy should be functionary and should aim at the prevention and repre ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28829
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28829
ND
28829
Εναλλακτικός τίτλος
Preventive criminal policy models: the community crime prevention policy
Συγγραφέας
Καραγιαννίδης, Χαράλαμπος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Πιτσελά Αγγελική
Αλεξιάδης Στέργιος
Πανούσης Ιωάννης
Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισσάβετ
Παρασκευόπουλος Νικόλαος
Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία
Καρύδης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Πρότυπα προληπτικής αντεγκληματικής πολιτικής; Συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική; Τοπικά συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας; Κοινωνική αντεγκληματική πολιτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 770 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)