Εγκληματολογικές προσεγγίσεις της διαφθοράς στην Ελλάδα: η περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων

Περίληψη

«Αντικείμενο της διδακτορικής αυτής διατριβής είναι η μελέτη των δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών και έργων) στην Ελλάδα και καλύπτει την χρονική περίοδο από το 1995 έως το 2008, υπό το πρίσμα των σύγχρονων εγκληματολογικών προσεγγίσεων της διαφθοράς. Το πλαίσιο της ανάλυσής μας συντίθεται από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της περιόδου αυτής, τόσο εθνικές όσο ευρωπαϊκές και διεθνείς, τα κίνητρα - στόχους του θεσμικού λόγου της πολιτικής εξουσίας για την διαφθορά, όπως ρητά αποτυπώνεται και με ενάργεια στα Πρακτικά της Βουλής και τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις των νομοθετικών κειμένων, τη νομολογία η οποία σε μία επάλληλη ανάλυση εξετάζεται ως προς την δυνατότητα ελέγχου, αλλά και ως προς τα πραγματικά όριά της, δηλαδή την ουσιαστική σχέση δικαίου - δικαιοσύνης και τέλος την αποτελεσματικότητα της διοικητικής πρακτικής, δηλαδή των αποφάσεων, κανονισμών και λειτουργιών της διοίκησης (και της πολιτικής) στα θέματα των δημοσίων συμβάσεων. Τα βασικά ερωτήματα επομένως τα οποία μα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

«The subject of this doctoral dissertation is the study of public contracts (procurements, services and projects) in Greece and covers the period of time from 1995 to 2008, under the prism of contemporary criminological approaches to corruption. The framework of our analysis consists of the legislative initiatives of this period, both national as well as international; the motives - goals of the institutional reason of political power on corruption, as expressly and clearly formulated in the Minutes of Parliament and the relevant introductory reports of legislative texts, the case law which in a successive analysis is examined in terms of the ability of control, but also in terms of its real boundaries, i.e. the essential relationship of law - justice and finally the effectiveness of administrative practice, i.e. the decisions, regulations and functions of administration (and of politics) on the issues of public contracts. The basic questions therefore which engage us are in relation ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23703
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23703
ND
23703
Εναλλακτικός τίτλος
Criminological approaches to corruption in Greece: the case of public contracts
Συγγραφέας
Δέγλερης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φαρσεδάκης Ιάκωβος
Φλογαΐτης Σπυρίδων
Σιούτη Γλυκερία
Αρτινοπούλου Βασιλική
Μαγγανάς Αντώνης
Πρόντζας Ευάγγελος
Λάζος Γρηγόρης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διαφθορά, Εγκληματολογικές προσεγγίσεις της; Διαπλοκή; Διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις; Βασικός μέτοχος; Ασυμβίβαστο προμηθευτή και ιδιοκτήτη ΜΜΕ; Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις; Ονομαστικοποίηση; Πιστοποιητικό διαφάνειας; Άρθρο 14 ¥ 9 Συντάγματος (2000/2001) 9; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 282 ; 917 σ.)
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)