Η ανάπτυξη του συστήματος δια βίου μάθησης και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων

Περίληψη

Τα τελευταία, τουλάχιστον 10, χρόνια η Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) και οι πολιτικές που την καθορίζουν διαδραματίζουν έναν συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην παραγωγική διαδικασία, στις πολιτικές ανάπτυξης, απασχόλησης, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, καθώς και στη διασύνδεση με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών (οι οποίες συνιστούν τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους – social partners) καλούνται όλο και περισσότερο να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικών και προγραμμάτων ΔΒΜ. Σταδιακά και με αργούς ρυθμούς εντάσσονται, έως έναν βαθμό μέχρι στιγμής, στο σύστημα διακυβέρνησης συμμετέχοντας ως μέλη σε διάφορες επιτροπές παρακολούθησης του πεδίου (π.χ. μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, δημιουργία του εθνικού πλαισίου π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Lifelong Learning (LLL) and its policies have been playing an increasingly important role in the human resources development, the productive process, the development policies concerning the employment, skills and occupational qualifications, as well as the interconnection with the formal education system at a national, European and international level for at least the last 10 years. Moreover, it has been noticed that, in recent years, tertiary trade unions of employees and employers (which constitute what we refer to as the national social partners) are increasingly called upon to participate in a more active way in the design, implementation, monitoring and assessment of LLL policies and programmes. At a gradual and slow pace, to a certain extent so far, trade unions are part of the governance system, participating as members of various monitoring committees in the field. It involves actions in labour market needs assessment mechanism, establishment of the national qualifications fram ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48243
ND
48243
Εναλλακτικός τίτλος
The lifelong learning system development and the role of social partners
Συγγραφέας
Γούλας, Χρήστος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Κυρίδης Αργύριος
Καραλής Αθανάσιος
Παπαδάκης Νικόλαος
Βαλκάνος Ευθύμιος
Παυλή - Κορρέ Μαρία
Αρανίτου Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Δια βίου εκπαίδευση; Κοινωνικοί εταίροι; Δεξιότητες; Επαγγελματική κατάρτιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
524 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.