Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού του Αγίου Γεωργίου (1611) και η μνημειακή ζωγραφική των αρχών του 17ου αιώνα στο Δομένικο Ελασσόνας

Περίληψη

Το Δομένικο, βρίσκεται στην επαρχία Ελασσόνας, στο βορειοανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας και ελέγχει τις κύριες φυσικές διόδους από τη Θεσσαλία προς τη Μακεδονία. Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη των τοιχογραφημένων συνόλων του Δομενίκου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία αποτέλεσε και την ακμή του οικισμού. Στο Δομένικο σώζονται πέντε ναοί. Η ύπαρξη του ακριβώς χρονολογημένου και ενυπόγραφου ζωγραφικού συνόλου του Αγίου Γεωργίου (1611) σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική ποιότητα του διακόσμου, οδήγησε στην απόφαση να αποτελέσει το κύριο μέρος της εργασίας. Τα υπόλοιπα τοιχογραφικά σύνολα μελετήθηκαν χωριστά αλλά και σε άμεση σύγκριση με τον Άγιο Γεώργιο. Το κείμενο διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται γεωγραφικά η περιοχή και δίνεται μια σύντομη ιστορική επισκόπηση της εκκλησιαστικής, πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η αρχιτεκτονική των πέντε ναών, αναλύονται οι κτητορικές επιγραφές τους και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Domeniko is located in the province of Elassona, in the northeastern part of Thessaly and controls the main natural passages from Thessaly to Macedonia. The aim of the research is the study of the mural decoration of Domeniko in the first decade of 17th century, which was the peak of the settlement. There are five monuments in Domeniko. The existence of the precisely dated and signed decoration of Saint George (1611) in combination with the artistic quality of the paintings led to the decision to be the main part of the research. The rest of the frescoes were studied separately but also in direct comparison with Saint George.The text is structured in five chapters. The first chapter defines the area geographically and gives a brief historical overview of ecclesiastical, spiritual, social and economic activity. The second chapter summarizes the architecture of the five temples, analyzes their inscriptions and provides additional historical elements, which are related to the monuments. T ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2021)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48240
ND
48240
Εναλλακτικός τίτλος
The mural decoration in the church of St. Georgios (1611) and the monumental painting of the early 17th century in Domeniko, Elassona
Συγγραφέας
Τριβυζά, Ελένη-Στυλιανή του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταυροπούλου Αγγελική
Μαντάς Απόστολος
Δωρή Ελένη
Σταυράκος Χρήστος
Σέμογλου Αθανάσιος
Παϊσίδου Μελίνα
Σαμπανίκου Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταβυζαντινή ζωγραφική; Δομένικο; Ζωγράφος Γεράσιμος; Θεσσαλία; Βυζαντινή ζωγραφική; Μακεδονία; 17ος αιώνας; 16ος αιώνας; Μνημειακή ζωγραφική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
581 σ., εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.