Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου Τσαριτσάνης (1614/5) και ο ζωγράφος Ιωάννης ιερέας εξ' ιδίας κώμης: συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής του Α' μισού 17ου αιώνα στη Βόρεια Θεσσαλία

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο ζωγραφικό διάκοσμο του ναού του Αγίου Νικολάουστην Τσαριτσάνη Ελασσόνας (1614/5) και στον επικεφαλής ζωγράφο του ναού, Ιωάννη ιερέαεξ ιδίας κώμης. H υπογραφή του ζωγράφου ιερέα Ιωάννη εντοπίζεται, επίσης, στην κτητορικήεπιγραφή του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζάρκο Τρικάλων (1621), όπως και σεφορητές εικόνες. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια, των οποίων προηγείταιμια σύντομη ιστορική επισκόπηση της περιοχής της Ελασσόνας. Το πρώτο κεφάλαιο αφοράτο ναό του Αγίου Νικολάου Τσαριτσάνης και τους ζωγράφους του, Ιωάννη ιερέα και Μιχαήλθύτη, και χωρίζεται σε ενότητες σχετικά με την αρχιτεκτονική του αού, την εικονογραφία καιτην τεχνοτροπία των τοιχογραφιών, ενώ στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου εξετάζεται ησχέση του Ιωάννη με τους συνεργάτες του, Μιχαήλ στον Άγιο Νικόλαο Τσαριτσάνης καιΔημήτριο στην Κοίμηση Ζάρκου. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μνημειακήζωγραφική που αναπτύχθηκε στην περιοχή της Ελασσόνας το 16ο και το 17ο αιώνα, ώστ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation focuses on the wall paintings of the 17th century (1614/5) inthe church of St. Nikolaos of Tsaritsani Elassonas, in northern Thessaly and the head painter ofthe temple “Ioannis the priest”, originated from the same village (Tsaritsani). Ioannis’signature is also found on the dedicatory inscription of a temple dedicated to the Domition ofVirgin Mary in Zarko at Trikala as well as on icons.The study is divided into three main chapters whose precedes a brief historicaloverview of the area of Elassona. The first chapter is referred to the church of St. Nikolaos ofTsaritsani and its painters, Ιoanni and Michael, and it is divided into sections concerning thearchitecture of the temple, the inscriptions, as well as iconographic and stylistic analysis of thewall paintings. The relation of the head painter Ioannis with his collaborators, Michel in SaintNicolas and Dimitrios in Zarko, is examined in the last unit of the chapter. The second chapterpresents the monumental ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41540
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41540
ND
41540
Εναλλακτικός τίτλος
The wall paintings of the temple of Saint Nikolaos in Tsaritsani (1614/5) and the painter Ioannis the priest from the same village: contribution to the study of monumental painting of the first half of the 17th century in Northern Thessaly
Συγγραφέας
Φλώρου, Καλλιόπη του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταυροπούλου Αγγελική
Δεληγιάννη-Δωρή Ελένη
Μαντάς Απόστολος
Σταυράκος Χρήστος
Σέμογλου Αθανάσιος
Παϊσίδου Μελίνα
Δρακοπούλου Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Τοιχογραφίες; Ναός Αγίου Νικολάου; Τσαριτσάνη; Ιωάννης ιερέας; Θεσσαλία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
(2 τόμοι (Α' τόμος 420 σ. ; Β' τόμος 361 σ.), εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)