Η παρουσία των αλλοεθνών στους πλατωνικούς διαλόγους: το παράδειγμα των Περσών και των Αιγυπτίων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ερευνά την εικόνα και τις ποικίλες εκφάνσεις των αλλοεθνών στους πλατωνικούς διαλόγους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην περίπτωση των Περσών και των Αιγυπτίων, οι οποίοι απασχόλησαν περισσότερο από κάθε άλλον ξένο λαό τον φιλόσοφο στα γραπτά του. Το ενδιαφέρον μας στρέφεται κατ’ εξοχήν στη γενική διάθεση, γνώμη και στάση του Πλάτωνα, ως συγγραφέα φιλοσοφικών διαλόγων, προς τα δύο συγκεκριμένα έθνη και τον πολιτισμό τους. Απαραίτητη συνθήκη για τη διερεύνηση των σχετικών χωρίων θεωρούμε τη συγκειμενοποίησή τους, εφόσον η εκτός συμφραζομένων εξαγωγή συμπερασμάτων δεν προσφέρεται για το σύνθετο έργο του φιλοσόφου. Η διατριβή περιλαμβάνει επτά κεφάλαια, Εισαγωγή, Επίλογο και Παραρτήματα. ¶ Γενικώς ειπείν, η περσική ετεροεικόνα στους πλατωνικούς διαλόγους απέχει αρκετά από το να χαρακτηρισθεί μονόπλευρα αρνητική. Ο Αθηναίος Ξένος διακρίνει στους «Νόμους» δύο ιστορικές περιόδους κατά τις οποίες ο περσικός λαός ζούσε ευτυχισμένος υπό την εξουσία του Κύρου Β΄ και του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to investigate the image as well as various other aspects of foreigners in the platonic dialogues. Our study focuses on the cases of the Persians and the Egyptians, the two foreign peoples that Plato mentioned most frequently in his writings. From the perspective of Plato as a writer of philosophical dialogues, this research demonstrates his general opinion, attitude and stance towards these ethnic groups and their civilizations. Due to the complexity of his work, it would be incorrect though to draw conclusions irrespective of the textual context. Therefore, in order to examine the relevant passages, contextualization has been necessarily taken into account. This thesis comprises seven chapters, an introduction, an epilogue, and appendices. ¶ As a whole, the Persian hetero-image in the platonic dialogues should not be considered as solely negative. The Athenian Stranger in "Laws" singles out two distinct historical periods, during which the Persian people liv ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48080
ND
48080
Εναλλακτικός τίτλος
Foreign presence in platonic dialogues: the Persian and Egyptian cases
Συγγραφέας
Βάλβης-Γερογιάννης, Μάριος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Κλασικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Ράγκος Σπυρίδων
Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος
Σταυριανέας Στασινός
Κωνσταντάκος Ιωάννης
Βλασόπουλος Κωνσταντίνος
Γεωργιάδου Αριστούλα
Οικονομοπούλου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Πλάτων; Ηρόδοτος; Περσία; Αχαιμενίδες; Περσικοί πόλεμοι; Πανελληνισμός; Αίγυπτος; Θωθ; Ιερογλυφικά; Βάρβαροι; Εθνογραφία; Ξενολογία; Πολιτισμική εικονολογία; Διαπολιτισμικότητα; Ξένος διορθωτής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 303 σ., πιν.