Η αγγλική και γαλλική γλώσσα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας την περίοδο 1836-2016: μια ιστορική και παιδαγωγική προσέγγιση

Περίληψη

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση και η διερεύνηση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών που φέρουν τα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας στο πλαίσιο του ελληνικού, δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στη σύγκριση των δύο προαναφερθεισών ομάδων Αναλυτικών Προγραμμάτων με γνώμονα τον παιδαγωγικό τους προσανατολισμό. Σε δεύτερο επίπεδο, εξετάζεται εάν τα εν λόγω προγράμματα φέρουν στοιχεία της Ερβαρτιανής παιδαγωγικής, η οποία είχε επηρεάσει την ελληνική εκπαίδευση τον 19ο και τις πρώτες δεκαετίες (ή και μέχρι τα μέσα) του 20ου αιώνα. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην παρούσα έρευνα είναι η ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων της έρευνας, εφόσον το υλικό που εξετάζεται είναι αρχειακής μορφής. Στο πλαίσιο αυτό κωδικοποιούνται α) η γνωστή από τα πανεπιστημιακά συγγράμματα παιδαγωγική θεωρία, και β) τα έγγραφα που αναφέρονται στα προοίμια των Προγραμμάτων, ενώ συντάσσετ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The primary purpose of this research is to locate and investigate the pedagogical characteristics of the Curricula (Programmes of studies) for the teaching of English and French in the context of Greek, public primary and secondary education. The research also aims to compare these two Curricula groups based on their pedagogical orientation. Moreover, it is examined whether these Curricula groups bear elements of the pedagogy of Herbart, which had influenced Greek education in the 19th and early decades (or even the middle) of the 20th century. The methodology applied in this research is content analysis, given the archival material employed. In this context, we coded the pedagogical theory known from relevant, university textbooks, as well as the documents mentioned in the prefaces of the Curricula. Moreover, we compiled a table which briefly renders the content of the French literary texts that are suggested for the teaching of French in the relevant Curricula. The characteristics th ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47878
ND
47878
Εναλλακτικός τίτλος
English and french in the curricula of public primary and secondary education in Greece during the years 1836-2016: a historical and pedagogical approach
Συγγραφέας
Boϊδάκου, Ειρήνη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τζάνη Μαρία
Τριλιανός Αθανάσιος
Βρεττός Ιωάννης
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Πρόσκολλη Αργυρώ
Τσάφος Βασίλειος
Φωτεινός Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αναλυτικό πρόγραμμα; Αγγλική; Γαλλική; Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
420 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.