Η δέσμευση της Δημόσιας Διοίκησης από τις αποφάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων

Περίληψη

Με την εν λόγω διατριβή ερευνάται το ζήτημα της δέσμευσης ή μη της Δημόσιας Διοίκησης από τις αποφάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, στην περίπτωση που η Διοίκηση επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης, τα πραγματικά περιστατικά της οποίας έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διάγνωσης ή κρίσης εν γένει. Ειδικότερα, δεδομένης της μη ύπαρξης ρητής διάταξης, η οποία να περιγράφει κανονιστικά την ανωτέρω σχέση, ερευνάται η ύπαρξη δέσμευσης επί τη βάσει συναφών εννοιών, όπως η υποχρέωση συμμόρφωσης, το δεδικασμένο, το ερμηνευτικό δεδικασμένο, η διαπιστωτική και βεβαιωτική ενέργεια καθώς επίσης αξιοποιώντας επιχειρήματα από το χώρο των δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και δικαστική προστασία, από το χώρο των γενικών αρχών δικαίου, όπως η αρχή της ασφάλειας δικαίου, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της ενότητας της κρατικής εξουσίας, και από το χώρο των οργανωτικών βάσεων του πολιτεύματος, όπως η διάκριση των λειτουργιών. Ακολούθως, πραγματοποιείται μι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current dissertation address the issue of whether or not the Public Administration is bound by the decisions of the civil and criminal courts in the event that the Administration deals with a case, the facts of which have already been the subject of a judicial diagnosis or crisis, in general. In particular, given the non-existence of an explicit provision, which normally describes the above relationship, the existence of a commitment is examined on the basis of related concepts, such as the obligation of Public Administration to comply with judicial decisions, the res judicata, the interpretive res judicata, the assertive and affirmative action as well as arguments arising from the area of rights, such as the right to a fair trial and judicial protection, from the area of general principles of law, such as the principle of legal certainty, the protected trust of the citizen, etc. and the unity of state power, and from the point of view of the organizational bases of the regime, suc ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47725
ND
47725
Εναλλακτικός τίτλος
The Public Administration' s commitment towards judicial decisions of civil and criminal courts
Συγγραφέας
Παπανικολάου, Αναστασία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Λαζαράτος Παναγιώτης
Ευστρατίου Παύλος - Μιχαήλ
Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος
Σπυρόπουλος Φίλιππος
Παπασπύρου Νικόλαος
Χρήστου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Δέσμευση; Δημόσια διοίκηση; Πολιτικά δικαστήρια; Ποινικά δικαστήρια; Τεκμήριο αθωότητας; Ενιαία κρατική εξουσία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.