Η μετρική των ασματικών κανόνων: έρευνα της παράδοσης και της χρήσης των ειρμών

Περίληψη

Ο Κανόνας ως μία ενιαία µουσικοποιητική µορφή εµφανίζεται στη χριστιανική λατρεία στο τέλος του 7ου αιώνα, χωρίς αυτό να µπορεί να προσδιορισθεί µε μεγαλύτερη ακρίβεια, αντικαθιστώντας το Κοντάκιο στην ακολουθία του όρθρου. Ο Κανόνας παραδίδεται µε διάφορα ονόµατα, επικράτησε όμως η έως και σήμερα ονοµασία του Αναφορικά µε την προέλευση της ονοµασίας «Κανών», πιθανόν να οφείλεται στον ειρµό, κυρίως σε σχέση με τον μετρικό και µουσικό του ρόλο στην όλη σύνθεση του Κανόνα: αποτελούσε το πρότυπο κατά το οποίο ψάλλονταν τα επόμενα τροπάρια. Ειδικότερα ειρμός λέγεται το πρώτο αυτόμελο τροπάριο, τροπάριο δηλαδή με πρωτότυπο μέλος και μέτρο, που χρησιμεύει ως «οδηγός» για τα τροπάρια της κάθε ωδής ενός κανόνα, όσον αφορά τους κανόνες της μετρικής και το μέλος του. Αυτό το είδος θα μας απασχολήσει στη παρούσα διδακτορική διατριβή σε μια προσπάθεια να διαλευκανθούν οι όποιες αμφιβολίες σχετικά με το μέτρο και τη ρυθμοτονική κατασκευή του Κανόνα. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, κρίθηκε απαραίτητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Kanon as a single musicopoetic form appeared in Christian worship at theend of the 7th century, which could not be more accurately determined, replacing theKontakion at the Matins service. The Kanon has been given different names, but theterm used to this day was the most prevalent one. As regards the origin of the term"Kanon", it was probably due to the heirmos, mainly in relation to its metric and musicalrole throughout the composition of the Kanon: it was the standard according to whichthe following troparia were chanted. More specifically, heirmos is the first troparionwith an original melos and bar, which serves as a "guide" for the troparia of each odein a Kanon, in terms of its metrics and melos. Heirmoi are directly related to the textsof the Old Testament odes, excluding the ninth ode which is dedicated to Theotokos. More specifically, the heirmos of the first ode refers to the Passage of the Red Sea, theone of the second ode refers to the story of Moses handing over the t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47685
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47685
ND
47685
Εναλλακτικός τίτλος
The metric of asmatic kanons: research of delivery and use of heirmoi
Συγγραφέας
Ζήδρος, Ανέστης του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγιάννης Γρηγόριος
Παναγιώτου Αντώνιος
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Τζιάτζη Μαρία
Tocci Raimondo
Κωνσταντινίδου Μαρία
Στρατηγόπουλος Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Μετρική των εκκλησιαστικών ύμνων; Βυζαντινή υμνογραφία; Ειρμοί κανόνων; Ομοτονία; Ιισοσυλλαβία; Ρυθμοτονική κατασκευή ύμνων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
687 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)