Θεωρήσεις της γυναικείας φύσης και εκπαίδευσης στην πρώιμη νεότερη Ιταλία: 16ος-18ος αιώνας

Περίληψη

Στην διδακτορική διατριβή εξετάζονται όψεις του ζητήματος της εκπαίδευσης και της ανατροφής των γυναικών κατά τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα. Κύριος στόχος της διατριβής ήταν η ανάδειξη του κανονιστικού λόγου αλλά και των αντιθετικών απόψεων αναφορικά με τα όρια και τις δυνατότητες της γυναικείας εκπαίδευσης και ανατροφής στην πρώιμη νεότερη Ιταλία. Κεντρικό ζήτημα εξέτασης αποτέλεσε η ανάδειξη των προσδοκιών, ανδρών και γυναικών συγγραφέων, από την εκπαίδευση που εκείνες θα λάμβαναν όπως και ο κίνδυνος, η ισχύς και ο αντίκτυπος, που η γνώση θα μπορούσε να επιφέρει στις ζωές των γυναικών και στην κοινωνία ευρύτερα. Με την έρευνά μου αυτή επιχείρησα να συμβάλω στην εξέταση της ιστορίας της εκπαίδευσης των γυναικών στην πρώιμη νεότερη Ιταλία μέσω της αποτύπωσης ιδεών και νοοτροπιών για την έννοια της εκπαίδευσης, διερευνώντας το ζήτημα ευρύτατα και όχι βάσει μόνο ορισμένων μελετών περίπτωσης και της εξέτασης τομών, προβληματοποιώντας την έννοια της «μεταρρύθμισης» και των διαφόρων μεταρρυθμί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis explores the nature, nurture and education of women in early modern Italy (16th–18th centuries). One of its primary aims is to explore, on the one hand, the canonical discourse on the possibilities and limitations of women’s education and, on the other hand, the “voices” of men and women writers that championed women’s educational opportunities. It seeks to contribute to the history of female education and to shed light on the shifting ideas that were expressed in early modern Italy by examining this subject in Italy as a whole and by highlighting the continuities and discontinuities in this regard over the three centuries in question. Its research methodology utilises the tools of intellectual, cultural, social and gender history. The main aim of this research was the contextualisation of the discourse on female education in historical time and space by focusing on various reforms that took place during the period in question. This study relies on various printed prima ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nella tesi di dottorato si prendono in esame l’istruzione e l’educazione delle donne dal XVI al XVIII secolo. L’obiettivo principale è metterne in luce le contraddizioni interne, derivanti dalla compresenza da un lato di limiti in ambito sociale, politico e religioso e dall’altro di possibilità nell’affermarsi in ambito culturale per le donne. In tal senso sono importanti anche le aspettative che nutrono i pensatori e le pensatrici di quel tempo nei confronti dell’istruzione femminile, vista a volte come un pericolo e a volte come una forza propulsiva per le donne stesse e più in generale per la società. Con la presente ricerca, si è tentato di esaminare la storia dell’educazione delle donne nell’Italia premoderna, prendendo in considerazione le diverse forme di pensiero e di mentalità associate al concetto stesso di educazione. Il tema è stato analizzato non limitandosi esclusivamente a particolari casi studio e a studi di settore, ma tenendo conto anche delle molteplici riforme avve ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47611
ND
47611
Εναλλακτικός τίτλος
Notions of female nature and education in early modern Italy: 16th–18th centuries
Aspetti della natura ed educazione femminile nell' Italia moderna: XVI-XVIII secolo
Συγγραφέας
Λεοντσίνη, Μαρία-Κωνσταντίνα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Γαγανάκης Κωνσταντίνος
Παπαθανασίου Μαρία
Διαλέτη Ανδρονίκη
Παπαδία - Λάλα Αναστασία
Κωνσταντινίδου Αικατερίνη
Παγκράτης Γεράσιμος
Νικολαΐδης Θεοδόσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία; Πρώιμη νεότερη Ιταλία; Ιστορία της εκπαίδευσης; Γυναικείο ζήτημα; Ιστορία του φύλου; Διανοητική ιστορία; Εκπαίδευση των γυναικών; Καθολική μεταρρύθμιση; Διαφωτισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
586 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.