Ο προφήτης του Ισλάμ Μωάμεθ και το Βυζάντιο: συνέπειες της φιλοβυζαντινής στάσης του Μωάμεθ στους βυζαντινούς υπηκόους του χαλιφάτου 632-661, σύμφωνα με τις αραβοϊσλαμικές πηγές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διερευνά τις αραβο-βυζαντινές σχέσεις στοχεύοντας στην αναζήτηση σημείων προσέγγισης Αράβων - Βυζαντινών ή Ισλαμ - Χριστιανισμού με πρότυπο τη στάση του Προφήτη Μωάμεθ στη χρονική στιγμή μεταξύ 610-632, την Αυγή του Ισλάμ. Αναζητά τη συνέχεια ή μη της πολιτικής επιλογής του Μωάμεθ απέναντι στο Χριστιανισμό και στην πολιτική δύναμη που την αντιπροσώπευε – το Βυζάντιο. Η έρευνα στηρίζεται στις πρωτογενείς αραβοϊσλαμικές πηγές και συγκεκριμένα σε εκείνα τα κείμενα που γράφτηκαν εκείνη τη χρονική στιγμή και αντικατοπτρίζουν τα πρόσωπα, τα γεγονότα, και τις συνθήκες που τα δημιούργησαν. Οι σχέσεις Μωάμεθ-Βυζαντίου μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως ιστορικά περνούν από τρεις θεμελιώδεις φάσεις. Η κάθε φάση έπαιξε το ρόλο της, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη, ενδυναμώνοντας ιστορικά τη φιλοβυζαντινή ιδεολογική θέση ανάμεσα στους Άραβες. Ανιχνεύονται τα αίτια και οι μορφές εφαρμογής της πολιτικής του Μωάμεθ απέναντι στο Βυζάντιο, πριν και μετά την Αποκάλυψη, ανακαλύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation studies Arab-Byzantine relations, aiming to the quest of approaching points between Arabs and Byzantines or Islam and Christianity, having as model the stance of Prophet Muhammad during the Dawn of Islam, i.e., 610-632 CE. It inquires the continuum or not of the political choice of Muhammad towards Christianity and to political power which represented it; Byzantium. Research rests in primary Arab-Islamic sources and in particularly in those texts written that specific period of time and they reflect the figures, the facts and the generator circumstances. One may find out that relations amongst Muhammad and Byzantium can be divided in three fundamental phases. Each one of them has its role, preparing the ground for the next, empowering historically the pro-byzantine ideological stance between Arabs. Causes and aspects of Muhammad's policy towards Byzantium can be traced, before and after the Revelation, discovering its deeper roots of his political attitude. It ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47510
ND
47510
Εναλλακτικός τίτλος
The prophet of Islam Muhammad and Byzantium: consequences of the phil-byzantine stance of Muhammad towards the Byzantine subjects of the caliphate 632-661, according to the arab-islamic sources
Συγγραφέας
Δημητριάδου-Μπαντάουι, Ευθυμία του Χάσαν
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Εξεταστική επιτροπή
Σαββίδης Αλέξιος
Ζιάκα Αγγελική
Λεοντσίνη Μαρία
Χρήστου Αθανάσιος
Πέρρα Φωτεινή
Λαμπάκης Στέλιος
Γκουτζιουκώστας Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ισλάμ; Χριστιανισμός; Άραβες; Βυζαντινοί; Μωάμεθ; Ηράκλειος; Αραβοϊσλαμικές κατακτήσεις; Όμαρ Ιμπν αλ-Χατταμπ; Νατζράν; Αραβοϊσλαμική ιστοριογραφία; Κοράνιο; Φιλοβυζαντινισμός; Φιλοχριστιανισμός; Διπλωματική αλληλογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
338 σ., εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.