Δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα πέραν των 200 ναυτικών μιλίων: η έννοια της φυσικής παράτασης κατά τον καθορισμό των εξωτερικών ορίων

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια αιώνων, τα παράκτια κράτη έχουν επεκτείνει την κυριαρχία τους στις θαλάσσιες περιοχές, από τη ζώνη των χωρικών υδάτων, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στη γη τους, στους ανοιχτούς ωκεανούς και στον πυθμένα κάτω, ελέγχοντας την εκμετάλλευση των πόρων. Για να αποκτήσουν νόμιμη πρόσβαση στον βυθό, τα παράκτια κράτη έπρεπε να αιτιολογήσουν τη νομική βάση στην οποία μπορούσαν να ασκήσουν δικαιώματα σε αυτόν. Ενώ, εν γένει, το διεθνές δίκαιο, στην ξηρά, ο τίτλος στην επικράτεια βασίζεται στην πραγματική κατοχή αυτής της περιοχής, φαίνεται ότι, εν πλω, η πραγματική κατοχή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Τα κυρίαρχα δικαιώματα επί του βυθού δικαιολογούνται με βάση την επέκταση του τίτλου επί του εδάφους. Στο δίκαιο της θάλασσας, το δικαίωμα προέρχεται από την ξηρά. Το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας βασίζεται στην αρχή ότι ο βυθός είναι η φυσική παράταση του εδάφους. Ο βυθός, σε κάποιο βαθμό, αντιπροσωπεύει τη συνέχιση της χερσαίας επικράτειας που μαζί αποτελούν γεωγραφική ενότητα. Η υφαλοκρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Throughout centuries coastal States have expended their domination over sea areas, from the belt of territorial waters, securing access to their land, to the open oceans and the seabed below, controlling exploitation of resources. To legitimately access the seabed, coastal States had to justify the legal basis on which they were able to exercise rights therein. While, in general international law, on land, title to territory is based on the effective occupation of that territory, it appears that, at sea, actual occupation cannot apply. Sovereign rights over the seabed are justified on the ground of extension of the title over the land territory. In the law of the sea, the right emanates from the land territory. The regime of the continental shelf is based on the principle that the seabed is the natural prolongation of the land territory. The seabed, to some extent, represents the continuation of the land territory that together form a geographical unit. The continental shelf is conside ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47469
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47469
ND
47469
Εναλλακτικός τίτλος
Entitlement to the continental shelf beyond 200 nautical miles: the concept of the natural prolongation in the establishment of the outer limits
Συγγραφέας
Κυενότ, Σοφή του Ζαν
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Γαβουνέλη Μαρία
Κυριακόπουλος Γεώργιος
Γουργουρίνης Αναστάσιος
Παζαρτζή Φωτεινή
Λιάκουρας Πέτρος
Δούση Εμμανουέλα
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Νόμος της θάλασσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
279 σ., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)