Διεθνείς οργανισμοί: η δράση τους, η ευθύνη που προκύπτει από τις παράνομες πράξεις τους και οι προοπτικές για το μέλλον

Περίληψη

Το δίκαιο της διεθνούς ευθύνης αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο του διεθνούς δικαίου που σχετίζεται άμεσα με την παραβίαση μίας διεθνούς υποχρέωσης και με την προσπάθεια εξάλειψης των συνεπειών αυτής της παραβίασης. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των περιπτώσεων της διεθνούς ευθύνης των διεθνών οργανισμών για διεθνείς αδικοπραξίες, έτσι όπως αυτές κωδικοποιούνται στα Σχέδια Άρθρων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου (ΕΔΔ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και η ανάδειξη των κυριότερων πτυχών τους, μέσα από τη σε βάθος μελέτη και αξιολόγηση των επιχειρημάτων της Επιτροπής, των κρατών και των διεθνών οργανισμών. Μεθοδολογικά δίνεται προτεραιότητα στις πρωτογενείς πηγές, με το Σχέδιο Άρθρων του 2011 για τη διεθνή ευθύνη των διεθνών οργανισμών και το Σχέδιο Άρθρων του 2001 για τη διεθνή κρατική ευθύνη, να αποτελούν τις κύριες πηγές άντλησης πληροφοριών, μαζί με τις αναφορές των Ειδικών Εισηγητών της ΕΔΔ και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The law of international responsibility consists an important sector of international law which is directly related to the breach of an international obligation and the effort to eliminate the consequences of this breach. The aim of the present doctoral thesis, is tο study the cases of international responsibility of international organizations for internationally wrongful acts, as they are codified in the Draft Articles of the UN International Law Commission (ILC) and to bring forward their main aspects, by studying in depth and evaluating the arguments of the Commission, the states and international organizations. Methodologically, the thesis prioritizes the primary sources, with the ILC Draft Articles of 2011 on the international responsibility of international organizations and the ILC Draft Articles of 2001 on the international state responsibility to be the main sources of information, along with the reports of the ILC Special Rapporteurs and the General Assembly and Security Cou ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47596
ND
47596
Εναλλακτικός τίτλος
International organizations: their actions, the responsibility deriving from their wrongful acts and the prospects for the future
Συγγραφέας
Σαμαρά, Χρυσάνθη του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Διεθνών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης
Νάσκου - Περράκη Παρασκευή
Γκλαβίνης Παναγιώτης
Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος
Παζαρτζή Φωτεινή
Λιάκουρας Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνές δίκαιο; Διεθνείς οργανισμοί; Διεθνής ευθύνη; Σχέδια άρθρων της επιτροπής διεθνούς δικαίου του ΟΗΕ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 368 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)