Διοικητικά όργανα και υπάλληλοι

Περίληψη

Σκοπός της παρούσης διατριβής που στηρίζεται στα δεδομένα του γαλλικού θετικού δικαίου, είναι ο ορισμός και τα κριτήρια της έννοιας του διοικητικού οργάνου, η απάντηση στα ερωτήματα :α) τι είναι διοικητικό όργανο δηλ. ποια είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας αυτής (Α Μέρος) και β) ποια είναι τα διοικητικά όργανα δηλ. με ποια κριτήρια όργανα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά εντάσσονται στην έννοια αυτή (Β Μέρος).Στο πρώτο μέρος της η διατριβή,– μετά τη διαπίστωση ότι παρόμοιος ορισμός δεν προκύπτει από διατάξεις του νόμου-αφού απορρίψει διαδοχικά έναν ορισμό του διοικητικού οργάνου που στηρίζεται στο ότι το όργανο αυτό ( Όργανο- Λειτουργία) :α)- εκδίδει πράξεις με περιεχόμενο που δεν συναντούμε σε άλλες νομικές πράξεις, - στα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται οι πράξεις αυτές, δεν απευθύνονται πράξεις άλλων οργάνων - μόνες οι πράξεις αυτές έχουν ατομικό χαρακτήρα .β) Οι πράξεις που εκδίδει υπόκεινται σε ορισμένους κανόνες, στους οποίους δεν υ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis, which is based on the facts of French positive law, is the definition and the criteria of the concept of the administrative organ, ie the answer to the questions: (a) what is an administrative organ ie what are the essential features of that concept (Part One) and (b) which are the administrative organs, ie by what criteria do the organs which meet these characteristics fall within that concept (Part B).In the first part the dissertation, - after consecutively rejecting a definition of the administrative organ on the basis that that body (Organ-Function):(a) - issues acts with content that we do not find in other legal acts, - the persons to whom those acts are addressed do not address the acts of other organs - these acts alone are of an individual nature,(b) the acts which it adopts are subject to certain rules to which the activity of other bodies is not subject to,(c) these operations are intended for a specific purpose, in which no other private or p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47392
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47392
ND
47392
Εναλλακτικός τίτλος
Agents et Organes administratifs
Συγγραφέας
Λύτρας, Σωτήριος (Πατρώνυμο: Αριστείδης)
Ημερομηνία
1973
Ίδρυμα
Universite de Paris 1 Pantheon Sorbonne. Ecole des Sciences Juridiques, Politiques, Economiques. Faculte de Droit
Εξεταστική επιτροπή
Eisenmann Άγνωστο
Levu Άγνωστο
Benoit Άγνωστο
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ορισμός και κριτήρια διοικητικού οργάνου
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
434 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)