Θεωρία, δίκαιο και πρακτική της ναυτικής διαιτησίας: η περίπτωση των διεθνών συμβάσεων θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων: δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις και δικαιοπολιτική ανάλυση

Περίληψη

Η μελέτη αυτή συμμετέχει στον διεθνή διάλογο και συνεισφέρει στην διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία, αναλύοντας συστηματικά την ναυτική διαιτησία στις συμβάσεις ναύλωσης και θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων και εξετάζοντας τα κρισιμότερα ζητήματα υπό συγκριτική σκοπιά. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη ερευνά: α) το διεθνές νομικό καθεστώς που διέπει τη διαιτησία στις συμβάσεις ναύλωσης και θαλάσσιας μεταφοράς, β) τα εθνικά δίκαια των κυριότερων ναυτικών διαιτητικών κέντρων (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σιγκαπούρη), καθώς και γ) την ελληνική έννομη τάξη ως παράδειγμα χώρας του ηπειρωτικού δικαίου. Αρχικά, περιγράφεται η σημασία της ναυτικής διαιτησίας, αλλά και οι δυσκολίες μελέτης του συγκεκριμένου θεσμού λόγω του περιορισμένου αριθμού δημοσιευμένων διαιτητικών αποφάσεων. Ακολούθως, η διατριβή αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της διεθνούς ναυτικής διαιτησίας και αναλύει το ισχύον καθεστώς που διέπει τη ναυτική διαιτησία στις συμβάσεις θαλάσσιας μεταφοράς. Στη συνέχεια γίνεται συγκριτική ανάλυση στα διαιτη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study explores the phenomenon of maritime arbitration with specific focus on contracts for the carriage of goods by sea. After an introduction (Chapter I), it first analyzes the definition, origins, theoretical foundations and socioeconomic background of maritime arbitration, as well as the reasons for the widespread use of arbitration in contracts for the carriage of goods by sea (Chapter II). Secondly, it navigates the current international legal regime and the different arbitration models in the most prominent maritime arbitral seats, ie London, New York and Singapore, as well as in a civil law jurisdiction, Greece (Chapter III). Then, it analyzes the maritime arbitration practice, by examining some of the most important legal issues addressed in maritime arbitration. Specifically, it explores the practical implications of the international legal regime and the different arbitration models in three stages: first, it analyzes the cornerstone of maritime arbitration, ie the arbit ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47312
ND
47312
Εναλλακτικός τίτλος
Theory, law and practice of maritime arbitration: the case of international contracts for the carriage of goods by sea: comparative insights and policy analysis
Συγγραφέας
Λίτινα, Εύα του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασοπούλου Βικτωρία
Τουντόπουλος Βασίλειος
Τσικρικάς Δημήτριος
Μίστελης Λουκάς
Σιούσουρας Πέτρος
Goldby Miriam
Λεκάκου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνής ναυτική διαιτησία; Ναυλώσεις; Ναυλοσύμφωνο; Φορτωτική; Τυποποιημένες συμβάσεις; Δικαστικός έλεγχος διαιτητικών αποφάσεων; Ακύρωση διαιτητικής απόφασης; Δημοσίευση διαιτητικών αποφάσεων; Διαιτητική συμφωνία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
283 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.