Αυτόματη μετάφραση μεταφορών και ιδιωτισμών από τα ιταλικά στα ελληνικά

Περίληψη

Στην εποχή της πολυγλωσσίας και της παγκοσμιοποίησης όπου ζούμε, η ανάγκη για μεταφραστικές υπηρεσίες συνεχώς αυξάνεται. Η μεταφραστική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μετάφρασης συμβάλλει σημαντικά όχι μόνο στην ταχύτητα αλλά και στην ποιότητα των μεταφρασμάτων. Η ζήτηση για μεταφραστικές υπηρεσίες, δημιουργεί την ανάγκη για επιμέλεια των εξαγομένων αυτόματης μετάφρασης ώστε αυτά να αποδίδουν ένα πλήρως κατανοητό μήνυμα στη γλώσσα-στόχο. Ο όρος επιμέλεια αυτόματης μετάφρασης, ο οποίος δεν πρέπει να συγχέεται με τη μετάφραση, αναφέρεται στη διαδικασία βελτιστοποίησης της ποιότητας ενός κειμένου που μεταφράστηκε αυτόματα. Πρόκειται για νέο ρόλο τον οποίο ένας μεταφραστής αποκτά μέσω εκπαίδευσης, καθώς απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό και καλύτερη διαχείριση της μνήμης-του δεδομένου ότι τα εξαγόμενα της αυτόματης μετάφρασης περιέχουν διαφορετικού τύπου λάθη σε σχέση με τις μεταφραστικές μνήμες. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο πεδίο της εφαρμοσμένης μεταφρασεολογίας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the era of multilingualism and globalization, the demand for translation services is continuously increasing. Translation technology, including machine translation, significantly contributes not only to translate faster but also provide better quality translations. The big demand for translation services creates the need for machine translation post-editors to ensure that the translations transmit a fully understandable message in the target language. The term "machine translation post-editing", which should not be confused with translation, refers to the process of optimizing the quality of a machine-translated text. It’s a new role that a translator acquires through training, as it requires special handling and better memory management since the machine translation outputs contain different types of errors than the translation memories. This doctoral thesis falls within the field of Applied translation studies which is subdivided into translator training, translation aids and tran ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nell'era del multilinguismo e della globalizzazione, la domanda di servizi di traduzione è in costante aumento. La tecnologia di traduzione, inclusa la traduzione automatica, contribuisce in modo significativo non solo a tradurre più rapidamente, ma offre anche traduzioni di qualità migliore. La grande richiesta di servizi di traduzione crea la necessità di post-editor di traduzione automatica per garantire che le traduzioni trasmettano un messaggio comprensibile nella lingua di destinazione. Il termine "post-editing della traduzione automatica", che non deve essere confuso con la traduzione, si riferisce al processo di ottimizzazione della qualità di un testo tradotto automaticamente. È un nuovo ruolo che un traduttore acquisisce attraverso la formazione, poiché richiede una gestione speciale e una migliore gestione della memoria, dato che gli output di traduzione automatica contengono diversi tipi di errori rispetto alle memorie di traduzione. Questa tesi di dottorato rientra nel cam ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47250
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47250
ND
47250
Εναλλακτικός τίτλος
Machine translation of metaphors and idioms from italian into greek
Traduzione automatica di metafore ed espressioni idiomatiche dall’italiano in greco
Συγγραφέας
Χατζηθεοδώρου, Κωνσταντίνος του Κυριάκος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κασάπη Ελένη
Αναστασιάδη - Συμεωνίδη Άννα
Γαβριηλίδου Ζωή
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος
Καμαρούδης Σταύρος
Κερμανίδου Κάτια - Λήδα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Επιμέλεια αυτόματης μετάφρασης; Μεταφραστικά βοηθήματα/ Εργαλεία μετάφρασης; Εκπαίδευση μεταφραστών; Κριτική μετάφρασης; Επεξεργασία φυσικών γλωσσών; Επιχώρια προσαρμογή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
10, x, 274 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)