Ανάπτυξη μοριακών δεικτών και καταγραφή ποικιλότητας σε πληθυσμούς του είδους Pinus nigra στη βορειοανατολική Ελλάδα

Περίληψη

Το είδος Pinus nigra (μαύρη πεύκη) αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κωνοφόρα τόσο από οικολογική όσο και από οικονομική σκοπιά, που φύονται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Αν και δεν συγκαταλέγεται στα απειλούμενα είδη, κάποιοι ενδημικοί πληθυσμοί της Μεσογείου αποτελούν ενδιαιτήματα προτεραιότητας, σύμφωνα με την οδηγία Natura 2000 (Οδηγία 92/43/CEE, 21 Μαΐου 1992). Η κατανομή του είδους, αν και σχετικά μεγάλη, είναι ιδιαίτερα ασυνεχής και ανομοιογενής, γεγονός που έχει επιφέρει σημαντική φαινοτυπική αλλά και γενετική ποικιλομορφία στους επιμέρους πληθυσμούς του. Αυτό αποτυπώνεται στη δυσκολία ανεύρεσης και υιοθέτησης ενός κοινά αποδεκτού συστήματος ταξινόμησης για το είδος. Επιπροσθέτως, προβληματική είναι και η οριοθέτηση της εξάπλωσης των αυτόχθονων πληθυσμών μαύρης πεύκης σε σχέση με εκείνους που έχουν δενδροφυτευτεί εκ των υστέρων. Πρωταρχικό αντικειμενικό σκοπό της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η ανεύρεση κατάλληλων μοριακών δεικτών για την εξερεύνη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The species Pinus nigra (black pine) comprises one of the most ecologically and economically important conifers encountered in southeastern Europe, Greece included. Even though it is not considered as a threatened species, specific sub-Mediterranean endemic black pine populations constitute priority habitats under the EU Natura 2000 directive (Habitat Directive no 92/43/CEE, May 21 1992).Its distribution, although rather broad, is particularly discontinuous and patchy, a fact that has provoked significant phenotypic, as well as genetic diversity among its various populations. This notion is reflected at the difficulties in adopting a generally accepted classification scheme for the species. Moreover, there exists confusion in the delimitation of the distribution range of autochthonous versus implanted Pinus nigra populations. Principal objective of this study was the employment of appropriate molecular markers in order to explore and record the genetic diversity of the species Pinus ni ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47242
ND
47242
Εναλλακτικός τίτλος
Development of molecular markers and assessment of diversity in populations of Pinus nigra in northeastern Greece
Συγγραφέας
Μπαλάσκα, Κωνσταντίνα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγεωργίου Αριστοτέλης
Κοράκης Γεώργιος
Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ
Τσιριπίδης Ιωάννης
Τοκατλίδης Ιωάννης
Γαλάνης Αλέξιος
Δρούζας Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μαύρη πεύκη; Γενετική ποικιλότητα; Γενετική διαφοροποίηση; Γονιδιακή ροή; Μικροδορυφόροι; Μοριακοί δείκτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 156 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.