'Ερευνα των αναδασώσεων μαύρης πεύκης στην περιοχή του Ολύμπου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σταθμολογική-δασοκομική μελέτη και η εκτίμηση των αυξητικών-αποδοτικών παραμέτρων των τεχνητών οικοσυστημάτων μαύρης πεύκης στην περιοχή του Ολύμπου. Οι αναδασώσεις τοποθετούνται στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα στα διοικητικά όρια των οικισμών Αγ. Δημητρίου, Λιβαδίου, Κοκκινο- πλού, Καρυάς και Κρυόβρυσης. Η μέθοδος έρευνας και τα αποτελέσματα που προέκυψαν συνοψίζονται ως εξής : 1. Καθορισμός Ποιοτήτων Τόπου Ο προσδιορισμός των ποιοτήτων τόπου βασίστηκε στο μέσο ύψος των κυ- ριαρχούντων και συγκυριαρχούντων δένδρων σε μια ηλικία αναφοράς, γνωστοί ως Δείκτες Ποιότητας Τόπου ή Site Index. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την προσαρμογή των καμπυλών ονομά- ζεται μέθοδος της καμπύλης οδηγού (Guide curve) και με τη χρήση της παράγονται αναμορφικές ή αρμονικές δέσμες καμπυλών δεικτών ποιότητας τόπου. Η εξίσωση αύ- ξησης που επιλέχθηκε με διαδικασίες παλινδρόμησης είχε τη μορφή : H= a(t-b)c Στη βασική ηλικία των 30 ετών διακρίθηκαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of this research is the site and silvicultural study and also the evaluation of the growth-yield parameters of the P. nigra artificial ecosystems in the area of mount Olympus. Reforestations are placed in the wider area of Olympus and specifically within the administrative borders of the following communities : Agios Dimitrios, Livadi, Kokkinoplos, Karia and Kriovrissi. The research method together with the results that emerged are presented bellow : 1. The determination of Site indexes The definition of the site indexes was based on data related to the average height of the dominant and co-dominant trees at a reference age known as Site Index. The method used to adopt the curves is called Guide Curve and with its use anamorphical or harmonical bunches of curves of Site Index are produced. The growth equation, chosen with regression analysis procedures had the following form : H= a(t-b)c At the base age of 30 years, three site index types with height values appeared : SI I : 1 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15170
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15170
ND
15170
Εναλλακτικός τίτλος
Research on the pinus nigra reforestations in the area of mount Olympus
Συγγραφέας
Θανάσης, Γεράσιμος του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Δασικής Παραγωγής, Προστασίας Δασών, Φυσικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Δασοκομίας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηστάθης Αθανάσιος
Καρτέρης Μιχάλης
Σμύρης Παύλος
Αλιφραγκής Δημήτριος
Ζάγκας Θεοχάρης
Τσιτσώνη Θέκλα
Γκανάτσας Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Αναδασώσεις μαύρης πεύκης; Ποιότητα τόπου; Δομή συστάδων; Αύξηση συστάδων; Οικολογικοί παράγοντες; Εξευγενιστικές αραιώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
177 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)