Γεωγραφική διερεύνηση με GIS και χρήση υπολειμματικών πρώτων υλών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ελληνικών ορυκτών ως καταλυτών για την παραγωγή βιοκαυσίμων και πράσινων προϊόντων

Περίληψη

Σε αυτή την ερευνητική προσπάθεια μελετήθηκε η αξιοποίηση ορυκτών που απαντώνται στον ελλαδικό χώρο με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής καταλυτών/καταλυτικών φορέων που θα χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες για την παραγωγή βιοκαυσίμων και πράσινων προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκαν τα ορυκτά: μορντενίτης, μπεντονίτης / μοντμοριλλονίτης και παλυγορσκίτης / ατταπουλγίτης. Η ερευνητική προσπάθεια αποτυπώνεται στις παρακάτω επτά ερευνητικές εργα-σίες. Στην πρώτη εργασία ο ορυκτός μορντενίτης κατεργάστηκε με διαλύματα θεϊκού οξέος διαφόρων συγκεντρώσεων προκειμένου να μελετήσουμε την επίδραση της συγκέντρωσης του όξινου διαλύματος στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και την καταλυτική συμπεριφορά του μορντενίτη. Τα ενεργοποιημένα δείγματα χαρακτηρίστηκαν με διάφορες τεχνικές (φυσική προσρόφηση αζώτου, περίθλαση ακτίνων -Χ, φασματοσκοπία υπερύθρου εξασθενημένης ολικής ανάκλασης με χρήση μετασχηματισμού Fourier, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης - ανάλυσης ενέργειας, ηλεκτρονική μικρο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The exploitation of minerals originated from soils in Greece (mordenite, montmoril-lonite and palygorskite) was investigated for developing low cost catalysts devoted to catalyze the production of biofuels and green products. The research effort is illustrat-ed in the following seven research works. The first work deals with mineral mordenite originated from volcanic soils in Greek islands. This was treated with sulfuric acid aqueous solutions of different concentra-tions in order to study the influence of the concentration of the acidic solution on the physicochemical characteristics and the catalytic behavior of mineral mordenite. The activated samples were characterized using various techniques (N2-physisorption, XRD, ATR-FTIR, SEM-EDS, TEM, Microelectrophoresis, Equilibrium pH) and evaluated in the transformation of limonene into p-cymene at various temperatures and reaction times under atmospheric air. The relatively slight increase in the Si / Al atomic ratio, due to the removal ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47226
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47226
ND
47226
Εναλλακτικός τίτλος
Geographical research with the use of GIS in recycled raw materials in combination with greek minerals (as catalysts) in order to produce biofuels and other green products
Συγγραφέας
Λυκουργιώτης, Σωτήριος του Αλέξιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπουρίκας Κυριάκος
Κορδούλης Χρήστος
Καραπαναγιώτη Χρυσή
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης
Περλεπές Σπυρίδων
Κακαβάς - Παπανιάρος Παναγιώτης
Παππάς Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Γεωγραφία; Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών; Καταλύτες; Βιοκαύσιμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
472 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)