Επίδραση δύναμης και ηγεσίας στη λεκτική επιθετικότητα: εφαρμογή ανάλυσης κοινωνικών δικτύων σε εκπαιδευτικούς και αθλητικούς οργανισμούς

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει την ηγεσία και την κοινωνική δύναμη ως παράγοντες που επηρεάζουν τη λεκτική επιθετικότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 639 άτομα που ήταν κατανεμημένα σε 20 τμήματα μαθητών συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εκπαιδευτικών (255 κορίτσια και 243 αγόρια στους μαθητές, 35 άντρες και 21 γυναίκες στους εκπαιδευτικούς) και 4 ερασιτεχνικές ομάδες αθλητών συμπεριλαμβανομένων των προπονητών τους (69 αγόρια και 13 κορίτσια στους αθλούμενους και 2 άντρες και 1 γυναίκα στους προπονητές). Τα ως άνω τμήματα και οι ομάδες διερευνήθηκαν ως κοινωνικά δίκτυα, και αποτυπώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των ερωτηθέντων (φιλικές, ηγετικές, λεκτικά επιθετικές κ.α.). Τα δεδομένα συνελέγησαν με τυποποιημένα ερωτηματολόγια (με δικτυακό και μη δικτυακό μέρος). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων για την ανίχνευση και ποσοτική επεξεργασία ιεραρχιών των σχέσεων που προαναφέρθηκαν και εν συνεχεία επαγωγική στατιστική για τον εντοπισμό σημαντικών σχέσεων μεταξύ παραγόν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of this research is to explore leadership and social power as factors which affect verbal aggressiveness. In this study, 639 people, who were distributed in 20 student classes with their teachers (255 females and 243 males were students while 35 males and 21 females were teachers) and 4 amateur teams with their coaches (69 males and 13 females were athletes while 2 males and 1 female were coaches), participated. The above mentioned student classes and the amateur teams were explored as social networks revealing the existing relationships among the respondents (friendly, powerful, leading, verbal aggressive etc.). The results were collected by using standardized questionnaires (including network and non-network parts). Social Network Analysis was implemented as a research method for the detection and the quantitative processing of hierarchies concerning the previously mentioned relationships and, consequently, inductive statistics was used for the detection of important relationship ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47137
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47137
ND
47137
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of power and leadership on the verbal aggressiveness: application of social network analysis in schools, physical education department and sport enterprises
Συγγραφέας
Θεοχάρης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Μπεκιάρη Αλεξάνδρα
Αντωνίου Ιωάννης
Κουστέλιος Αθανάσιος
Ανδρέου Ελένη
Διγγελίδης Νικόλαος
Κουθούρης Χαρίλαος
Ασπρίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Λεκτική επιθετικότητα; Ανάλυση κοινωνικών δικτύων; Μετασχηματιστική ηγεσία; Δύναμη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxi, 386 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)