Φύση και λειτουργία της πολυεδαφικής αδειοδότησης στην ψηφιακή ενιαία αγορά και η σχέση της με τη συλλογική διαχείριση: -: -

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της νομικής φύσης και λειτουργίας τριών συμβάσεων που εντάσσονται στη διαδικασία της χορήγησης πολυεδαφικής άδειας μουσικών έργων, όπως αυτή ρυθμίζεται από το πλέγμα διατάξεων του Ν 4481/2017. Στο πλαίσιο αυτό οριοθετούνται εννοιολογικά και αναλύονται ως προς τη φύση και τη λειτουργία τους (α) η σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης δικαιωμάτων δημιουργού μουσικού έργου σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης μουσικών έργων, (β) η πολυεδαφική άδεια που χορηγεί οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης σε πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής και (γ) η τυχόν συναφθείσα σύμβαση εκπροσώπησης οργανισμού συλλογικής διαχείρισης από άλλον οργανισμό με σκοπό την χορήγηση αυτών των πολυεδαφικών αδειών για λογαριασμό του.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation discusses the legal nature and function of three contracts that are part of the process of granting a multi-territorial license for musical works, as regulated by the provisions of Greek Collective Management Act No 4481/2017. In this context, it discusses the nature and operation of (a) the contract for the assignment of management of a musician's copyright to a collective management organisation or an independent management entity, (b) the multi-territorial license granted by a collective management organisation or an independent management entity to a music service provider and (c) the representation agreement of a collective management organisation with another organisation for the purpose of granting these multi-territorial licenses on its behalf.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46990
ND
46990
Εναλλακτικός τίτλος
Nature and function of multi-territorial licensing in the digital single market and its relation with collective management of copyright: -: -
Συγγραφέας
Μαυροσκότη, Ζωή Παναγιώτης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδοπούλου Ανθούλα
Γιοβαννόπουλος Ρήγας
Ελευθεριάδης Νικόλαος
Τέλλης Νικόλαος
Δεσποτίδου Άννα
Καραγκουνίδης Απόστολος
Σταυρίδου Σύλβια
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Πνευματική ιδιοκτησία; Συλλογική διαχείριση; Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης; Ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης; Πολυεδαφική άδεια; Σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης; Άδεια εκμετάλλευσης; Μουσικό έργο; Σύμβαση εκπροσώπησης; Σύμβαση αμοιβαιότητας; Ψηφιακή ενιαία αγορά; Πολυεδαφική αδειοδότηση; Επιγραμμικά δικαιώματα; Πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής; Ν 4481/2017; Οδηγία 2014/26/ΕΕ; Ν 2121/1993; Πνευματικά δικαιώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1, xvi, 340 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα