Εργασιακά συστήματα υψηλής απόδοσης για ώριμους εργαζόμενους

Περίληψη

Τα Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης (HPWS) έχουν αποδειχθεί ότι συνδέονται με την απόδοση σε διάφορα επίπεδα. Στην παρούσα διατριβή διεξάγουμε μια ποιοτική (Έρευνα 1) και δύο ποσοτικές μελέτες (Έρευνα 2, Έρευνα 3) και εξετάζουμε τις επιδράσεις της ηλικίας στη σχέση μεταξύ ανάμεσα στα HPWS και την απόδοση, τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομάδας. Η Έρευνα 1 αποκάλυψε ότι, παρά τις οργανωσιακές προθέσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών που δεν λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα της ηλικίας, ο ρόλος της ηλικίας τροποποιεί υποσυνείδητα τέτοιες στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, σε ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα εφαρμόζονται ειδικές πρακτικές βασισμένες στην ηλικία για την επιτυχή διαχείριση ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού (π.χ. ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, ειδικές παροχές, πρόωρη συνταξιοδότηση). Επιπλέον, το κριτήριο της ηλικίας οδηγεί στην τροποποίηση των υφιστάμενων πρακτικών, καθώς και σε ορισμένες στερεοτυπικές πεποιθήσεις κατά ηλικιωμένων εργαζομένων (π.χ. πρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

High Performance Work Systems (HPWS) have been shown to associate with performance at diverse levels. In this thesis, we conduct a qualitative (Study 1) and two quantitative studies (Study 2, Study 3) and examine the effects of age on the relationship between HPWS and performance, at both the individual and group levels. Study 1 revealed that, despite the organizational intentions for the design and implementation of “age-free” practices, the role of age implicitly modifies such strategic decisions. Hence, specific age-based practices are implemented in private organizations in Greece, for the successful management of an ageing workforce (e.g., flexible working arrangements, benefits, early retirement). Moreover, the age criterion leads to the modification of the existing practices, as well as to some stereotypical beliefs against older employees (e.g., Selection and Mobility practices), showing that there is a lack of awareness on this topic and that age discrimination still exists wi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46918
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46918
ND
46918
Εναλλακτικός τίτλος
High performance work systems for an ageing workforce
Συγγραφέας
Πάχος-Φώκιαλης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Αγαπητός-Δαμιανός)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Γαλανάκη Άννα - Ελένη
Βακόλα Μαρία
Νικάνδρου Ειρήνη
Παναγιωτοπούλου Λήδα
Νικολάου Ιωάννης
Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος
Χυτήρης Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ηλικία; Απόδοση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
282 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)