Αναζητώντας την εννοιολογική και ψυχομετρική υπόσταση του ηθικού ηγέτη στην εργασία: κατασκευή της κλίμακας ηθικής ηγεσίας (ΚΛΗΘΙΣ)

Περίληψη

Ο καθορισμός της έννοιας της ηθικής ηγεσίας στην εργασία αποτέλεσε το κίνητρο για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας προσδιορίστηκε από την επίτευξη δύο στόχων. Ο πρώτος στόχος εστίασε στη διατύπωση ενός σαφούς και συνεκτικού λειτουργικού εννοιολογικού μοντέλου για τον προσδιορισμό της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Aυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση των ηθικών ηγετικών συμπεριφορών και διευκολύνει την εφαρμογή ηθικών πρακτικών στους οργανισμούς. Ο δεύτερος στόχος αφορά την κατασκευή ενός αξιόπιστου και έγκυρου ψυχομετρικού εργαλείου, το οποίο είναι ικανό να αξιολογεί την έννοια της ηθικής ηγεσίας στην εργασία. Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ηθική στην εργασία προέκυψε από τις επιζήμιες οικονομικές, παραγωγικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που έχουν οι μη ηθικές πρακτικές στους οργανισμούς, η συχνότητα εμφάνισης των οποίων ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον αυτό επικεντρώθηκε κυρίως στα άτομα που ασκούν εξουσία / ηγεσία στους οργα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation aimed at delineating the concept of ethical leadership at work by addressing two specific objectives. The first objective was to propose and test an overacrhing conceptual framework for ethical leadership at work. Based on the first objective, the second objective was to develop a reliable and valid psychometric tool, capable for evaluating ethical leadership at work.The increasing frequency of unethical events in organizations and their subsequent detrimental economic, organizational and psychological impact, has increased research interest in understanding ethical behaviors in the workplace. This interest focused mainly on those who exert authority / leadership in organizations. Leaders impact greatly on the organization’s functioning and employees’ efficiency. In this context, existing leadership models, such as transformational, transactional, charismatic, authentic and spiritual / transcendental leadership, tried to incorporate ethical aspects. However, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46649
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46649
ND
46649
Εναλλακτικός τίτλος
In search of a theoretical and psychometric model for ethical leadership at work: construction of the questionnaire of ethical leadership (QueL)
Συγγραφέας
Μητροπούλου, Ειρήνη-Μαρίνα του Ιωάννης-Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσαούσης Ιωάννης
Ξανθοπούλου Δέσποινα
Πετρίδης Κωνσταντίνος
Καφέτσιος Κωνσταντίνος
Επιτροπάκη Όλγα
Νικολάου Ιωάννης
Ζαμπετάκης Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ηθική ηγεσία; Παραγοντική ανάλυση; Παραγοντική ισοδυναμία; Αμφιπαραγοντικό μοντέλο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
376 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)