Αξιολόγηση της παρέμβασης νευροεξελεκτικής αγωγής Bobath και της υδροθεραπείας - Halliwick σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

Περίληψη

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της υδροθεραπείας Halliwick στην αδρή κινητικότητα, την ισορροπία, την ταχύτητα και τις καθημερινές δεξιότητες των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, καθώς και η μετάφραση και η στάθμιση ειδικών δοκιμασιών αξιολόγησης στο νερό στον ελληνικό πληθυσμό. Στη μελέτη συμμετείχαν 85 παιδιά, εκ των οποίων 80 με εγκεφαλική παράλυση διαφόρων επιπέδων GMFCS. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 9 μήνες. Όλα τα παιδιά αξιολογήθηκαν μέσω των δοκιμασιών αξιολόγησης GMFM, PEDI, TUG, PBS, ενώ η ομάδα παρέμβασης στο νερό αξιολογήθηκε περαιτέρω μέσω των ειδικών δοκιμασιών WOTA 1 & 2, SWIM, HAAR. Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στις τελικές αξιολογήσεις μετά το πέρας της παρέμβασης των εννιά μηνών. Στην αδρή κινητικότητα, η ομάδα παρέμβασης στο νερό έδειξε βελτίωση από μέσο όρο 56.64 (SD: 23.21) σε 62.74 (SD: 24.54), ενώ η ομάδα παρέμβασης στην ξηρά από μέσο όρο 58.64 (SD: 22.76), σε 61.42 (SD: 22.68). Στις δεξιότητες καθημερινής ζωής, η ομάδα παρέμβασης στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was to investigate the impact of Halliwick Hydrotherapy on the gross mobility, balance, speed and daily skills of children with cerebral palsy as well as the translation and weighting of specific water assessment trials in the Greek population. The study involved 85 children, including 80 with GMFCS. The duration of the intervention was 9 months. All children were evaluated through the GMFM, PEDI, TUG, PBS assessment trials, while the water intervention team was further evaluated through the WOTA 1 & 2, SWIM, HAAR special tests. A significant improvement was noted in the final evaluations at the end of nine months' intervention. In gross mobility, the water intervention group showed an improvement from an average of 56.64 (SD: 23.21) to 62.74 (SD: 24.54), while the land intervention group averaged 58.64 (SD: 22.76), at 61.42 (SD: 22.68). In the daily life skills, the water intervention team averaged 52.09 (SD: 20.14), at 59.17 (SD: 21.21), while the land inte ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46628
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46628
ND
46628
Εναλλακτικός τίτλος
The effectiveness of the Bobath neurodevelopmental treatment and Halliwick hydrotherapy in the treatment of children with cerebral palsy
Συγγραφέας
Χανδόλιας, Κωνσταντίνος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Τσιόκανος Αθανάσιος
Τζιαμούρτας Αθανάσιος
Γεροδήμος Βασίλειος
Φατούρος Ιωάννης
Ζήση Βασιλική
Κοκαρίδας Δημήτριος
Φωτιάδου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Υδροθεραπεία; Εγκεφαλική παράλυση; Νευροεξελικτική αγωγή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
229 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)