Κάταγμα ισχίου στους ηλικιωμένους στην Ελλάδα: οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι του φαινομένου

Περίληψη

Εισαγωγή: Το κάταγμα ισχίου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας που απειλεί τη σωματική και λειτουργική ικανότητα, οδηγώντας σε αναπηρία, μειωμένη ποιότητα ζωής και αυξημένη θνησιμότητα. Η επίπτωση των πτώσεων και των καταγμάτων έχει φανεί ότι αυξάνει λογαριθμικά με την πάροδο της ηλικίας. Χαρακτηρίζεται δε από υψηλό κόστος διαχείρισης, τόσο σε ότι αφορά στη νοσοκομειακή αντιμετώπισή του όσο και στην αποκατάστασή του. Το προφίλ των ατόμων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν κάταγμα ισχίου δεν αποτελεί κοινό τόπο στη διεθνή βιβλιογραφία. Για κάποιους παράγοντες κινδύνου προκύπτει η θετική συσχέτιση τους με πτώσεις και κατάγματα ισχίου, ενώ για κάποιους άλλους, κυρίως κοινωνικο-οικονομικούς και κλινικούς παράγοντες η βιβλιογραφία δίνει ασαφή αποτελέσματα.Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) είναι η ολοκληρωμένη διερεύνηση της σημασίας του προβλήματος, τόσο σε επίπεδο ποιότητα ζωής των ασθενών όσο και σε επίπεδο επιβάρυνσης του ελληνι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Hip fracture is a major public health problem that threatens physical and functional ability, leading to disability, reduced quality of life, and increased mortality. The incidence of falls and fractures has been shown to increase logarithmically with age. It is also characterized by high management costs, both in terms of hospital treatment and rehabilitation. In the international literature there is disagreement regarding the profile of people at higher risk of hip fracture. For some risk factors, positive correlation with falls and hip fractures has been consistently found, while for some other socio-economic and clinical factors, the available literature provides ambiguous results.Purpose: In this context, the purpose of this Doctoral Thesis (PhD) is a comprehensive investigation of the importance of the problem at the level of patients' quality of life as well as at the level of the burden that hip fractures bear upon the healthcare system of Greece. Specifically, th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46565
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46565
ND
46565
Εναλλακτικός τίτλος
Hip fracture in the elderly in Greece: economic and social parameters of the phenomenon
Συγγραφέας
Ζαχαροπούλου, Γεωργία του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής . Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Δασκαλοπούλου Ειρήνη
Θωμάκος Δημήτριος
Λιαργκόβας Παναγιώτης
Ζυγά Σοφία
Βοζίκης Αθανάσιος
Γιωτόπουλος Ιωάννης
Αναστασίου Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Κάταγμα ισχίου; Πτώσεις; Παράγοντες κινδύνου; Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες; Ποιότητα ζωής; Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα; Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xxxi, 482 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)