Μελέτη της βιολογίας και χημικής οικολογίας του Culex pipiens βιότυπος ‘molestus’ (Diptera: Culicidae)

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να μελετηθούν στοιχεία της βιολογίας του Culex pipiens molestus και συμπεριφοράς των ειδών Cx. pipiens molestus και Cx. quinquefasciatus, καθώς και να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των κυριότερων ειδών κουνουπιών που ενδημούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής μελετήθηκε η επίδραση σταθερών και μεταβαλλόμενων θερμοκρασιών σε βιολογικές παραμέτρους του Cx. pipiens molestus. Ο ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε μεταξύ 15 και 32,5°C, με γραμμικό τρόπο. Η διάρκεια ζωής των ενηλίκων μειώθηκε όσο αυξανόταν η θερμοκρασία ανάπτυξης ενώ τα θηλυκά άτομα έζησαν περισσότερες ημέρες σε σχέση με τα αρσενικά. Η ωοπαραγωγή ήταν υψηλότερη σε μέτριες σταθερές και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τέλος, διαπιστώθηκαν διαφορές όσον αφορά τη διάρκεια ανάπτυξης, την ωοπαραγωγή και την μακροζωία των ενηλίκων αρσενικών ατόμων μεταξύ σταθερών και αντίστοιχων μεταβαλλόμενων θερμοκρασιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this dissertation was to study the biology of Culex pipiens molestus and the behavior of the species Cx. pipiens molestus and Culex quinquefasciatus, as well as to identify the main mosquito species that are endemic in the region of Thessaloniki. The first chapter of the dissertation studied the effects of stable and fluctuating temperatures on biological parameters of Cx. pipiens molestus. Development rate increased between 15 and 32.5 °C, in a linear fashion. Adult longevity decreased as temperature rose while females lived significantly longer compared to males. Fecundity was higher at moderate constant and fluctuating temperatures compared to high temperatures. Differences between constant and fluctuating temperatures were observed concerning developmental time, fecundity and male adult longevity at the two lowest tested temperatures. The second chapter of the dissertation studied the effect of high temperatures on Cx. pipiens molestus. Survival rates of adults and p ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46562
ND
46562
Εναλλακτικός τίτλος
Study on the biology and chemical ecology of Culex pipiens form "molestus" (Diptera: Culicidae)
Συγγραφέας
Σπανούδης, Χρήστος Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Φυτοπροστασίας. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης στη Γεωργία Ζωολογίας και Παρασιτολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαββοπούλου - Σουλτάνη Ματθίλδη
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Μυλωνάς Παναγιώτης
Κωβαίος Δημήτριος
Κουλούσης Νικόλαος
Μιχαηλάκης Αντώνιος
Ignell Rickard
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Κουνούπι; Επίδραση θερμοκρασίας; Βιολογία; Συμπεριφορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
117 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα