Συμπεριφορά σε πυρκαγιά μεταλλικών δομικών μελών με πυράντοχες επιστρώσεις που έχουν υποστεί βλάβη

Περίληψη

Τα εκτοξευόμενα πυροπροστατευτικά υλικά (Sprayed Fire-Resistive Materials (SFRM)) είναι μια κατηγορία υλικών που χρησιμοποιούνται για την παθητική πυροπροστασία μεταλλικών δομικών μελών. Τα υλικά αυτά μπορεί να εμφανίσουν βλάβη όταν το δομικό μέλος υποβληθεί σε μηχανικές παραμορφώσεις, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα της πυροπροστασίας και, κατά συνέπεια, η πυραντίσταση του μέλους. Σκοπός της διατριβής είναι η συσχέτιση του βαθμού φόρτισης ενός δομικού μέλους με τον βαθμό βλάβης της πυροπροστατευτικής επίστρωσης που φέρει και στη συνέχεια με τον βαθμό μείωσης της τελικής πυραντίστασής του.Το πρόβλημα της βλάβης της πυροπροστατευτικής επίστρωσης που αποτελείται από εκτοξευόμενα πυροπροστατευτικά υλικά, μελετάται αριθμητικά, μέσω μηχανικών αναλύσεων και αναλύσεων μεταφοράς θερμότητας, σε δοκούς μορφής IPE και HEB, που φέρουν επίστρωση τύπου SFRM.Για την προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς και της βλάβης της επίστρωσης προτείνεται μία αριθμητική μέθοδος, στο πλαίσιο τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Sprayed Fire-Resistive Materials (SFRM) is a material family used for the passive fire protection of steel structural members. These materials can sustain damage when the underlying steel member is subjected to mechanical deformations, which can compromise their fire protection capability, and consequently affect the fire resistance of the structural member. The aim of the doctoral dissertation is the numerical assessment of the reduction in the fire resistance of steel elements with SFRM coatings that have sustained damage as a result of structural loading, and the quantification of the correlation of the reduction in the fire resistance with the imposed structural load and the corresponding damage in the coating.The damage of the SFRM coatings is studied numerically through mechanical analyses and heat transfer analyses in IPE and HEB SFRM protected beams. The first objective is the effective numerical simulation of the structural behavior and the induced damage in SFRM coatings. To ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46529
ND
46529
Εναλλακτικός τίτλος
Fire behavior of steel members with damaged fire protective coatings
Συγγραφέας
Ζωγραφοπούλου, Καλλιόπη Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Δομικής Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Μυστακίδης Ευριπίδης
Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος
Παναγούλη Ολυμπία
Καραμάνος Σπυρίδων
Κολτσάκης Ευθύμιος
Κούτας Λάμπρος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Εκτοξευόμενες πυροπροστατευτικές επιστρώσεις; Πυραντίσταση; Χάλυβας κατασκευών; Βλάβη; Πυροπροστασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
vii, 217 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.