Εργαστηριακή ανίχνευση, ταυτοποίηση και γονιδιακή ανάλυση των νοροϊών, αδενοϊών, ροταϊών, αστροϊών του ανθρώπου με σύγχρονες μοριακές τεχνικές

Περίληψη

Οι Νόροϊοι, Ρόταϊοι, Αδένοϊοι και Άστροϊοι αποτελούν σημαντικά παθογόνα του ανθρώπου που σχετίζονται με την πρόκληση γαστρεντερίτιδας. Οι Νόροϊοι, Ρόταϊοι και Άστροϊοι είναι RNA ιοί γεγονός που τους καθιστά ευμετάβλητους ενώ οι Αδένοϊοι έχοντας γονιδίωμα DNA είναι λιγότερο επιρρεπείς στις γενετικές αναδιατάξεις. Οι γενετικές ομάδες που έχουν συσχετισθεί με πρόκληση γαστρεντερίτιδας στον άνθρωπο είναι για τους Νόροϊους GI, GII και GIV, για τους Ρόταϊους της ομάδας Α οι G1, G2, G3, G4, G9 και G12, για τους Αδένοϊους οι ορότυποι 40 και 41, για τους Άστροϊούς οι ορότυποι HastV 1-8. Τα επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα όσον αφορά τις γαστρεντερίτιδες ιογενούς αιτιολογίας οφειλόμενες στους Νόροϊους, Ρόταϊους, Αδένοϊους και Άστροϊους είναι λιγότερα συγκριτικά με τα αντίστοιχα των αναπτυγμένων χωρών. Στην παρούσα διατριβή, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μοριακό επίπεδο για την ταυτοποίηση και γονιδιακή ανάλυση των ιικών στελεχών που προκαλούν γαστρεντερίτιδα στον άνθρωπο με στόχο να αναγνωρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Noroviruses, Rotaviruses, Adenoviruses and Astroviruses constitute important human pathogens which cause gastroenteritis illness. Noroviruses, Rotaviruses and Astroviruses contain RNA genome therefore manifesting increased genetic variability, while Adenoviruses which are DNA viruses, are less prone to genetic variation. The genetic groups correlated to gastroenteritis illness in humans are Norovivirus GI, GII and GIV, Rotaviruses group A G1, G2, G3, G4, G9 and G12, and for Astroviruses serotypes *HastV 1-8. Epidemiological data for Greece concerning viral gastroenteritis due to Noroviruses, Rotaviruses, Adenoviruses and Astroviruses are less compared to relative data from developed countries. In the present dissertation, research was performed at the molecular level for the identification and genetic analysis of viral strains which cause gastroenteritis in humans with the aim to recognize their genotypic profile and genetic variation. In parallel, an attempt was made to eval ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46498
ND
46498
Εναλλακτικός τίτλος
Laboratory detection, identification and genetic analysis of human noroviruses, rotaviruses, adenoviruses, astroviruses with molecular techniques
Συγγραφέας
Βόντας, Αλέξανδρος του Φώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πετεινάκη Ευθυμία
Χατζηχριστοδούλου Χριστάκης
Κρικέλης Βασίλειος
Ραχιώτης Γεώργιος
Μακαρίτσης Κωνσταντίνος
Παπαγιαννίτσης Κωνσταντίνος
Ζηλίδης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Νοροϊοί; Ροταϊοί; Αδενοϊοί; Αστροϊοί; Θεσσαλία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 258 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)