Η δικτυακή προσέγγιση των γεωργικών εφαρμογών και η σημασία της στρατηγικής επικοινωνίας στην ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια να κατανοηθούν σε βάθος οι παράγοντες που διαμορφώνουν την υφιστάμενη κατάσταση του Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας, με έμφαση στη δικτυακή προσέγγιση των Γεωργικών Εφαρμογών (και της καινοτομίας) και τη στρατηγική επικοινωνία για την (αγροτική) ανάπτυξη, στην Ελλάδα. Στο θεωρητικό υπόβαθρο της διατριβής παρουσιάζονται και συντίθενται τα ευρήματα ενός μεγάλου πλήθους επιστημονικών εργασιών με στόχο την παρουσίαση των εξελίξεων (των μοντέλων) των Γεωργικών Εφαρμογών ιδίως όσον αφορά στις πρόσφατες δικτυακές/ συστημικές προσεγγίσεις. Η έρευνα σχεδιάστηκε σε δύο επίπεδα: α) σε περιφερειακό επίπεδο (νομός Καρδίτσας) με σκοπό να διερευνηθεί η δικτυακή προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά τη διαδικασία ανάδυσης τριών καινοτόμων εγχειρημάτων και β) σε εθνικό επίπεδο, για να προσδιοριστούν οι συνιστώσες του εθνικού Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας καθώς και οι παράμετροι που συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του ( ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe current dissertation is an attempt to explore major issues pertaining the contemporary situation of the Greek Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS) with emphasis on the systemic/networks approach to Agricultural Extension (and innovation) and strategic communication for (rural) development. The theoretical background of the dissertation comprises the review and synthesis of numerous scientific publications and research findings in order to depict the evolution of thinking (and models) of Agricultural Extension especially as far as the recent systemic/networking approaches are concerned. Research was designed at two levels: a) at local level (Prefecture of Karditsa, Central Greece) aiming at the exploration of the networks approach followed during the processes of the emergence of three innovative initiatives and b) at national level in order to explore the ‘components’ of the national AKIS and the parameters defining its effectiveness. Two methodologies were used in o ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46482
ND
46482
Εναλλακτικός τίτλος
The network approach of agricultural extension and the importance of strategic communication in integrated rural development
Συγγραφέας
Σεργιάννη, Δήμητρα του Λάμπρος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουτσούρης Αλέξανδρος
Καζακόπουλος Λεωνίδας
Ψύλλα Μαριάννα
Παπαδόπουλος Απόστολος
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Παρταλίδου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Γεωργικές εφαρμογές; Σύστημα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας; Διαμεσολαβητής καινοτομίας; Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
201 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.