Μελέτη της σύνθεσης καταλυτών νικελίου στηριγμένων σε οξείδιο του τιτανίου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή είναι κατατετμημένη σε τρία κεφάλαια τα οποία, αν και διακρίνονται μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο, έχουν ως κοινό άξονα την βελτιστοποίηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών καταλυτών νικελίου στηριγμένου σε τιτάνια μορφής ανατάση. Σε κάθε κεφάλαιο επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από τις τεχνικές παρασκευής καταλυτών.Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η επίδραση της θερμοκρασίας στο ποσοστό και στο μηχανισμό εναπόθεσης του νικελίου στην επιφάνεια του ανατάση. Η αύξηση του ΔpH=pH-pzc μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας μας δίνει την δυνατότητα να αυξήσουμε το ποσοστό εναπόθεσης, μέσω ρόφησης, του νικέλιου με τη μέθοδο EDF (Equilibrium – Deposition – Filtration). Στo πλαίσιo αυτής της μελέτης έγινε η μοντελοποίηση πειραματικών αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του προγράμματος VISUAL MINTEQ. Η σειρά με την οποία έγιναν οι μετρήσεις ξεκινά από τη μελέτη της επιφάνειας μέσω ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων ακριβείας για την επιφάνεια του ανατάση σε τρείς τιμέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis is divided into three sections which have distinguished content whereas what they have as common is the optimization of the physicochemical characteristics of anatase based nickel catalysts. At every section there is an attempt to a different approach about the synthetic methods of catalysts.In the first section, it has been examined the effect of temperature on the nickel loading and the deposition mechanism on the anatase surface. The increase of DpH=pH-pzc via the temperature increase provides the potential to increase the loading of the deposited nickel with the EDF (Equilibrium – Deposition – Filtration) method. In the aforementioned context it has been performed the modeling of experimental results by the means of the VISUAL MINTEQ software. The order, by which the measurements have been done, begins with the study of the anatase surface at three values of ionic strength, using precise potentiometric titrations, from which, characteristic parameters of the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46440
ND
46440
Εναλλακτικός τίτλος
Study on the synthesis of nickel catalysts supported on titanium dioxide
Συγγραφέας
Σωτηρίου, Μάλαμας του Τηλέμαχος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Εργαστήριο Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Μπουρίκας Κυριάκος
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης
Περλεπές Σπυρίδων
Κορδούλης Χρήστος
Μπογοσιάν Σογομών
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Συμεόπουλος Βασίλειος
Λυκουργιώτης Αλέξιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Νικέλιο; Κατάλυση; Πράσινο ντίζελ; Διοξείδιο του τιτανίου TiO2; Σύμπλοκα νικελίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
190 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.