Αποτίμηση επιχειρήσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας: η επεξηγηματική ικανότητα του υποδείγματος υπολειμματικών ταμιακών ροών για τη διαστρωματική διάρθρωση των αποδόσεων των μετοχών

Περίληψη

Κύριο στόχο της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της επεξηγηματικής ικανότητας που έχει η αξία μίας επιχείρησης για τις μελλοντικές της αποδόσεις. Συγκεκριμένα, ερευνάται κατά πόσο η σχέση μεταξύ της αξίας μίας εταιρείας, η οποία έχει εκτιμηθεί με το υπόδειγμα υπολειμματικών ταμίακών ροών, και της τρέχουσας τιμής της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας κινδύνου για την πρόβλεψη των μελλοντικών αποδόσεων των επικίνδυνων τοποθετήσεων. Για να επιτευχθεί ο βασικός αντικειμενικός σκοπός, εκτιμάται για όλες τις εταιρείες του δείγματος και για όλα τα χρόνια της έρευνας η αξία τους με βάση το υπόδειγμα υπολειμματικών ταμίακών ροών, στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης αξίας προς τρέχουσα τιμή μετοχής και τέλος δημιουργείται, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, ένας παράγοντας κινδύνου βασισμένος στη σχέση αξίας προς τρέχουσα τιμή μετοχής. Η παρούσα μελέτη εστιάζεται ουσιαστικά στην εξέταση του κατά πόσο ο νέος παράγοντας κινδύνου, που βασίζεται στο λόγο αξίας προς τρέχουσα τιμή μετοχής, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis tests whether the intrinsic value of firm, estimated with the residual income model (RIM), and the resulting value-to-price (V/P) ratio can explain the cross section of stocks returns. The study enhances the literature in the area of asset pricing by the introduction of a new intrinsic value risk factor in such a manner as to obtain a monotonic relation between risk and expected returns. Furthermore, is incorporated in the RIM, for the first time, a time series model that does not rely on analysts’ forecasts for the estimation of the key parameters of the model. The main novelty of the present thesis is the construction of a new risk factor, following the methodology of Fama and French (1993), which captures the intrinsic value of firms. The identification of the risk factors that better capture the cross section of stock returns has become one of the most controversial areas in the financial economics literature. Thus, the study provides evidence towards this direct ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46355
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46355
ND
46355
Εναλλακτικός τίτλος
Company valuation under conditions of uncertainty: The prodictive ability of the residual income model for the cross section of stock returns
Συγγραφέας
Καμπούρης, Χρήστος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Αρτίκης Παναγιώτης
Τσαγκαράκης Νικόλαος
Φίλιππας Νικόλαος
Αλεξάκης Παναγιώτης
Σφακιανάκης Μιχαήλ
Σώρρος Ιωάννης
Τσιριτάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Υπόδειγμα υπολειμματικού εισοδήματος; Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων; Διαστρωματικές αποδόσεις μετοχών; Παράγοντες κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xii, 291 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)