Οι χρεοκοπίες μικρού ή μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων: συγκριτική εφαρμογή τεχνικών πρόβλεψης

Περίληψη

Η πρόβλεψη της χρεοκοπίας των επιχειρήσεων, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους για τη πορεία της επιχείρησης, όπως χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προμηθευτές, επενδυτές, πελάτες, ελεγκτικές αρχές, εργαζόμενους κλπ.Η παρούσα διδακτορική διατριβή, διερευνά την πρόβλεψη της χρεοκοπίας των επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας τις τεχνικές: Της πολυμεταβλητής διακριτικής ανάλυσης(multivariate discriminant analysis), του γραμμικού υποδείγματος πιθανότητας (Linear Probability model), του λογαριθμικού υποδείγματος πιθανότητας (Logit) και του κανονικού υποδείγματος πιθανότητας (Probit), χρησιμοποιώντας πέντε χρηματοοικονομικούς δείκτες (ανεξάρτητες μεταβλητές), οι οποίοι επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της παραγoντικής ανάλυσης(factor analysis). Το δείγμα, το οποίο περιλαμβάνει, 339 Ελληνικές πτωχευμένες εταιρείες της χρονικής περιόδου 2003 – 2014, αντιστοιχήθηκε με ένα ισάριθμο δείγμα υγιών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Business bankruptcy predictions in a continuously changing economic environment has a vital meaning for both business and others that are interested in the future of the business, such as financial institutions, suppliers, investors, customers, auditing authorities, employees, etc.This PhD dissertation explores the bankruptcy prediction, by applying the techniques mentioned below:The multivariate discriminant analysis, Linear Probability model, Logit and Probit functions, by using five financial ratios (independent variables), which were selected by the method of factor analysis. The sample, which includes 339 Greek bankrupt companies in the period 2003-2014, was matched by an equal number of active companies, which was formed by random choice and divided into four main branches of the Greek economy: Manufacturing - Industrial, Wholesale, Retail, and Services.Considering that the economic crisis in the country has created situations that attribute different behaviours to businesses wh ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45018
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45018
ND
45018
Εναλλακτικός τίτλος
Bankruptcy of small or large size corporations: a comparative application of prediction mthods
Συγγραφέας
Αρνής, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Φίλιος Βασίλειος
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Χύτης Ευάγγελος
Χύζ Αλίνα - Μπάρμπαρα
Καραμάνης Κωνσταντίνος
Πενταράκη Κωνσταντίνα
Τσαγκανός Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Χρεοκοπία; Εταιρική πτώχευση; Υποδείγματα πρόβλεψης; Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
273 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)