Βελτιστοποίηση της διαχείρισης συστημάτων ταμιευτήρων και της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα ισχύος μέσω αντλησιοταμίευσης με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως σκοπό να ερευνήσει τη βέλτιστη λειτουργία σύνθετων συστημάτων ταμιευτήρων πολλαπλού σκοπού με τη μέθοδο των γενετικών αλγορίθμων (ΓΑ). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσομοίωση και βελτιστοποίηση αυτών των μεγάλης κλίμακας υδροενεργειακών συστημάτων, υλοποιήθηκε με τη συγγραφή υπολογιστικού κώδικα και την ανάπτυξη αυτοτελών προγραμμάτων σε παραθυρικό περιβάλλον, στο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Visual Studio, της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι στόχοι στους οποίους επικεντρώθηκε η διατριβή μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω δύο ερευνητικά πεδία. Ο πρώτο στόχος αφορά την συνεργασία των υδροηλεκτρικών σταθμών με τα αιολικά πάρκα με στόχο την αύξηση της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, με ταυτόχρονη μείωση των απορρίψεων ή των περικοπών της μέσω της ώριμης τεχνολογίας της αντλησιοταμίευσης. Ο δεύτερο στόχος την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αυτοτελούς προγράμματος για την μακροπρόθεσμη προσομοίωση – βελτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation aims to investigate the operation of complex multipurpose reservoir systems by means of genetic algorithms (GAs). The application of GAs to the process of solving multi-reservoir systems operation problems, during short-term and long-term time periods, was implemented by compiling code and developing applications in Microsoft Visual Studio integrated development environment. The aims of the dissertation can be summarized in the following two research fields. The first aim is cooperation of hydroelectric power plants with other renewable energy sources (RES) and mainly wind farms. The target is to increase the penetration of RES in the interconnected grid and to reduce curtailments of intermittent energy through pumped-storage technology, which is a mature and efficient method of energy storage on a large scale. The second aim is the long-term maximization of hydroelectric power generation from a large-scale multi-purpose reservoir system, using the reservoir system of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46144
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46144
ND
46144
Εναλλακτικός τίτλος
Optimization of the management of multi-reservoir systems and of wind energy penetration into the power system through pumped storage using genetic algorithms
Συγγραφέας
Μπάκανος, Παναγιώτης του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Θεοδοσίου Νικόλαος
Λατινόπουλος Περικλής
Βαφειάδης Μαργαρίτης
Μάλλιος Ζήσης
Μπαλτάς Ευάγγελος
Πρίνος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα ταμιευτήρων; Αντλησιοταμίευση; Βελτιστοποίηση; Γενετικοί αλγόριθμοι; Μεθευρετικές μέθοδοι; Αιολικά πάρκα; Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
347 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)