Βελτιστοποίηση διαχείρισης ρηγματωμένων παράκτιων υδροφορέων με προβλήματα ρύπανσης

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η βέλτιστη διαχείριση ρηγματωμένων υδροφορέων με προβλήματα ρύπανσης ή υφαλμύρισης, με χρήση της μεθόδου των γενετικών αλγόριθμων. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος μελετάται η περίπτωση υδροφορέα με κηλίδες ρύπανσης και μονοδιάστατα ρήγματα. Οι κηλίδες απειλούν υπάρχον σύστημα γεωτρήσεων πόσιμου νερού, οπότε χρησιμοποιούνται πρόσθετα πηγάδια (ΠΠ) για την εξασφάλιση παροχής πόσιμου νερού, όσο ο ρύπος παραμένει δραστικός. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους του συστήματος πηγαδιών, με εύρεση κατάλληλων συντεταγμένων και παροχών των ΠΠ, αλλά και κατάλληλη κατανομή της απαιτούμενης παροχής πόσιμου νερού στα υπάρχοντα πηγάδια. Αρχικά, τα ΠΠ είναι μόνο άντλησης, ενώ λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος άντλησης, οπότε διαμορφώνεται πρόβλημα υδραυλικού ελέγχου ρύπανσης (ΥΕ). Στη συνέχεια, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος δικτύου αγωγών για την απαγωγή του νερού που αντλείται από ΠΠ σε δεξαμενή, ενώ σε επόμενο στάδιο προστίθετ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Thesis’ objective is optimal management of fractured aquifers with pollution or salinization problems, using genetic algorithms. The Thesis is divided in two parts. The first part deals with an aquifer with pollution plumes and one-dimensional fractures. The plumes threaten an existing pumping system of fresh water wells, so additional wells (AW) are used in order to ensure fresh water supply, while the pollutant remains active. Practical goal is the minimization of total cost of the system of wells, finding the fittest coordinates and flow rates for the AW and also the fittest distribution of the required fresh water flow rate to the existing wells. At first, AW can only operate as pumping wells, while only the pumping cost is taken into account, hence a classic hydraulic control (HC) problem is studied. Then, the cost of the pipe network carrying water from AW to a reservoir and after that the pumped polluted water treatment cost (for low and high cost treatment pollutants) are i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30094
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30094
ND
30094
Εναλλακτικός τίτλος
Optimization of fractured coastal aquifers’ management with pollution problems
Συγγραφέας
Κοντός, Γιάννης (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Λατινόπουλος Περικλής
Θεοδοσίου Νικόλαος
Βαφειάδης Μάριος
Καρατζάς Γεώργιος
Σιδηρόπουλος Επαμεινώνδας
Καρπούζος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων; Αποκατάσταση υπόγειων υδατικών πόρων; Γενετικοί αλγόριθμοι; Μέθοδος οριακών στοιχείων; Αντληση και επεξεργασία; Υδροδυναμικός έλεγχος; Υφαλμύριση; Παράκτιος υδροφορέας; Μέθοδος κινούμενων σωματιδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xlvi, 463 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)