Πόλεμος και ασφάλεια των υδάτινων πόρων στη Μέση Ανατολή: οι περιπτώσεις της Συρίας και του Ιράκ

Περίληψη

Η αναζήτηση αιτιώδους σχέσης μεταξύ της ασφάλειας των διασυνοριακών υδάτινων πόρων και του πολέμου απασχολεί έντονα τους διεθνολόγους, οι οποίοι εστιάζουν τις έρευνες στην άμεση συσχέτιση των δύο παραγόντων. Βασική υπόθεση εργασίας της διατριβής είναι ότι οι διασυνοριακοί υδάτινοι πόροι έχουν διαχρονική συμβολή στη διαμόρφωση του περιφερειακού συστήματος ασφάλειας και ότι οι πόλεμοι δεν είναι απλά συγκυριακά γεγονότα, αλλά αποτελούν συνέχιση της πολιτικής σε ενδοκρατικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η πιθανολόγηση αιτιώδους σχέσης οφείλει να αναζητηθεί στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης. Για την υποστήριξη της υπόθεσης εργασίας, προτείνεται η Μεθοδολογία Ολιστικής Μελέτης, όπου βάσει αυτής, ερευνάται η αιτιώδης σχέση μεταξύ της ασφάλειας των νερών και του πολέμου στις περιπτώσεις της Συρίας και του Ιράκ το διάστημα 2011 – 2016. Η διατριβή συμπεραίνει ότι η αιτιώδης σχέση είναι ανάλογη της σημασίας των νερών στο περιφερειακό σύστημα ασφάλειας και του βαθμού εξάρτησης από τα νερά των λιγότε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The search for causal relationship between cross-border water security and war is an issue of great concern among contemporary international politics researchers, who focus research on the direct correlation of the two factors. Instead of a direct correlation between water security and war, this thesis assumes that water security and war are both tools of politics, and their causal relationship is subject of the historical trajectory of each particular region. Hence, the probability of a causal relationship must be sought in the context of a holistic approach. Therefore, a Holistic Methodology is proposed, where the causal relationship between water security and war is examined through the wars in Syria and Iraq between 2011 and 2016. The thesis concludes that causal relationship between water security and war is resulted when water security plays strategic role in the peripheral system security setting, and when water security is an existential matter of the less politically privilege ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45916
ND
45916
Εναλλακτικός τίτλος
Security of water resources in the Middle East: the cases of Syria and Iraq examined
Συγγραφέας
Ηλιόπουλος, Ανδρέας Παναγιώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών . Τομέας Διεθνών Σχέσεων
Εξεταστική επιτροπή
Χειλά Ειρήνη
Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
Κολιόπουλος Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος
Υφαντής Κωνσταντίνος
Πλατιάς Αθανάσιος
Τσιαμπίρης Αριστοτέλης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Πόλεμος και ασφάλεια υδατίνων πόρων; Μέση Ανατολή; Συρία; Ιράκ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
313 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.