Αρνητική αναγνωριστική αγωγή κατά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Περίληψη

Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα ένδικα βοηθήματα κατέχει η αρνητική αναγνωριστική αγωγή του άρθρ. 70 ΚΠολΔ. Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να αναδείξει την ετερότητα του θεσμού σε κομβικά ζητήματα που διατρέχουν το δικονομικό δίκαιο καθ' όλου, υπό το πρίσμα της τελολογικής μεθόδου. Η πάροδος σχεδόν ενός αιώνα από το κλασικό έργο του αοιδίμου ακαδημαϊκού Γεωργίου Μητσοπούλου (Η αναγνωριστική αγωγή κατά το ελληνικόν δικονομικόν δίκαιον, Αθήνα 1947), η εν τω μεταξύ θέση σε ισχύ του ΚΠολΔ και η ανάδυση του νεοπαγούς κλάδου του ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου, δικαιολογούν την απόπειρα μιας νέας προσέγγισης του θεσμού της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής, ενταγμένου στη σύγχρονη ουσιαστική και δικονομική πραγματικότητα. Η αρνητική εκδοχή της αναγνωριστικής αγωγής, ως έκφανση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αξίωσης έννομης προστασίας για έκδοση απόφασης επί της ουσίας κατ’ άρθρ. 20 Σ, 6 ΕΣΔΑ (δικαίωμα προς αγωγή), συνιστά τη μόνη περίπτωση, κατά την οποία δεν ανυψώνεται σε αντικείμενο της δικονομικής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The negative declaratory relief, provided for in Art. 70 GrCCP, constitutes a remedy of special importance. This study seeks to demonstrate the effects of the institution at stake on all procedural aspects under the light of the teleological method. Almost a century after the release of the late Professor Georgios Mitsopoulos’ classical study (The declaratory relief under the Greek procedural law, Athens 1947), the entering into force of the Greek Code of Civil Procedure and the birth of the European civil procedural novum fully justify new approaches to the negative declaratory action. The negative declaratory relief is dealt with as an aspect of the fundamental right to a fair trial and, in particular, of the right for a judgment on the merits under Arts. 20 GrConst., 6 ECHR (droit d’action, Klagerecht). In this respect, a binding declaration of a plaintiff’s substantial right is not sought through a negative declaratory action. The study aims to stress the sharp distinction between ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45850
ND
45850
Εναλλακτικός τίτλος
Action for negative declaratory relief under the Greek and the European procedural law
Συγγραφέας
Καστανίδης, Αθανάσιος Θεόφιλος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Ποδηματά Ευαγγελία
Νίκας Νικόλαος
Βαλτούδης Αναστάσιος
Μακρίδου Καλλιόπη
Αρβανιτάκης Παρασκευάς
Μανιώτης Δημήτριος
Ορφανίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνωριστική αγωγή; Κανονισμός Βρυξέλλες; Τορπίλη; Απόλυτη ακυρότητα; Σχετική ακυρότητα; Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ; Δικαστική απόφαση - Δεσμευτικότητα - Δεδικασμένο; Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων; Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων; Διαιτητική συμφωνία; Ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ; Διεθνής δικαιοδοσία; Έννομο συμφέρον; Αντικείμενο δίκης; Καθ’ ύλην αρμοδιότητα; Κατά τόπον αρμοδιότητα; Νομιμοποίηση; Νομιμοποιητική λειτουργία εννόμου συμφέροντος; Δικαίωμα προς αγωγή; Διαδικαστικές προϋποθέσεις; Διαπλαστικό δικαίωμα; Κανονισμός διατροφών; Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων; Δικαστικό ένσημο; Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ; Βάρος απόδειξης; Άρνηση; Ένσταση; Εκκρεμοδικία; Παραγραφή; Τοκογονία; Επιμήκυνση παραγραφής; Πλαστότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
411 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα