Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και ιδιωτική ασφάλιση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αναλύει τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ίσχυε Κανονισμός Ομαδικής Απαλλαγής, που εξαιρούσε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων από την εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Το 2017 έληξε η ισχύς του ΚΟΑ, καθώς η Επιτροπή έκρινε ότι παρόλο που ορισμένες συμφωνίες μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του ασφαλιστικού τομέα και προωθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών, δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός τόσο εξαιρετικού εργαλείου (KOA). Κατά συνέπεια ο KOA δεν ανανεώθηκε. Μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού (άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ, έλεγχος συγκεντρώσεων) στον ασφαλιστικό τομέα. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής εξετάζονται ορισμένα επιχειρήματα που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη υπέρ του ασφαλιστικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis analyses the EU competition rules in the private insurance sector. In the European Union, since the early 1990s, a Block Exemption Regulation had been in force, which exempted certain categories of agreements between insurance undertakings from the application of article 101 TFEU. In 2017 the BER expired, as the Commission decided that although certain agreements between insurance undertakings ensure the proper functioning of the insurance sector and promote the interests of the consumers, the existence of such an exceptional legal instrument (BER) is not necessary. As a result, the BER was not renewed. Following the introductory chapter the thesis in divided in two parts. In the first part, the application of EU competition rules (Articles 101-102 TFEU, merger control) in the insurance sector is analyzed. In the second part of the present thesis, we examine certain arguments which could be taken into account in favor of the insurance sector during the assessment und ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45774
ND
45774
Εναλλακτικός τίτλος
Competition law in the insurance sector
Συγγραφέας
Πανίτσας, Γεώργιος Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασίου Γαρυφαλλιά
Μαστρομανώλης Εμμανουήλ
Χριστοδούλου Δημήτριος
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Σωτηρόπουλος Γεώργιος
Μικρουλέα Αλεξάνδρα
Κινινή Ευθυμία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Αναγκαίες υποδομές; Ανταγωνισμός; Ανταλλαγή πληροφοριών; Αντασφάλιση; Ασφάλιση; Ασφαλιστική διαμεσολάβηση; Ασφαλιστικό δίκαιο; Ασφαλιστικοί όμιλοι; Aσφαλιστικοί όροι; Ασφάλιστρο; Ατομική απαλλαγή; Δίκαιο ανταγωνισμού; Έλεγχος συγκεντρώσεων; Ευημερία καταναλωτή; Kανονισμός ομαδικής απαλλαγής; Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης; Κοινή επιχείρηση; Παρεπόμενοι περιορισμοί; Περιορισμός του ανταγωνισμού; Ρυθμισμένοι τομείς; Συμπράξεις; Συνασφάλιση; Φερεγγυότητα; Ψηφιακές πλατφόρμες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
585 σ.