Διερεύνηση των δυνατοτήτων της εναλλακτικής αξιολόγησης του προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της τάξης των Αγγλικών του ελληνικού δημόσιου σχολείου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων της συστηματικής παρατήρησης ως εναλλακτικού τρόπου αξιολόγησης της προφορικής απόδοσης των μαθητών της Αγγλικής ως γλώσσας διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο ευρύτερο περιβάλλον του Ελληνικού δημόσιου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας, χρησιμοποιείται η μικτή μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία, όπως ερωτηματολόγιο, ημιδομημένες συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και παρατήρηση. Οι απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών πριν και μετά την εφαρμογή ενός εναλλακτικού μοντέλου αξιολόγησης που βασίζεται στη συστηματική παρατήρηση του προφορικού λόγου στην Αγγλική, καθώς και οι δυνατότητες αυτής καθαυτής της παρατήρησης ως μεθόδου αξιολόγησης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στρατηγικών προσαρμογής των μαθητών αποτελούν βασικά ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας διατριβής. Αν και το περιβάλλον στο οποίο διεξήχθη η έρευνα είναι κατεξοχήν προσα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis explores the potential of systematic observation as an alternative method of assessing oral performance in English as a lingua franca within the broader framework of The Greek state secondary school. For the accomplishment of the research goal, a mixed-methods approach is adopted, comprising both quantitative and qualitative instruments, such as a questionnaire, semi-structured interviews, focus groups and field observations. EFL teachers' and students' views and attitudes before and after the implementation of an alternative model of assessment based on systematic observation of oral performance in English as well as the potential of observation per se as a method of assessing communicative speaking skills and accommodation strategies constitute primary research questions of the present thesis. Although the research context was basically oriented towards native-speaker (NS) Standard English as regards the tuition and assessment of the language, the analysis of t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45767
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45767
ND
45767
Εναλλακτικός τίτλος
Exploring the potential of alternative assessment in an ELF speaking context within the broader framework of Greek state secondary EFL classes
Συγγραφέας
Κούβδου, Ανδρονίκη του Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Σηφάκης Νικόλαος
Τσαγγαρή Κωνσταντία
Σουγάρη Αρετή - Μαρία
Μητσικοπούλου Βασιλική
Γρίβα Ελένη
Παληός Ζαχαρίας
Αλεξίου Θωμαή
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Εναλλακτική αξιολόγηση; Συστηματική παρατήρηση; Επικοινωνιακές ικανότητες προφορικού λόγου; Στρατηγικές προσαρμογής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 354 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)