Χρήση ετεροκυκλικών ενώσεων του αζώτου για την αντιμετώπιση εντόμων των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και αξιολόγηση παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στην εντομοκτόνο δράση τους

Περίληψη

Τα μέλη της ομάδας των πυρρολίων είναι πιθανόν να έχουν εντομοκτόνες ιδιότητες οι οποίες χρήζουν έρευνα στα μετασυλλεκτικά στάδια των γεωργικών προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκε η εντομοκτόνος δράση 13 νέων παραγώγων του πυρρολίου (δίνοντας τις κοινές ονομασίες 2a-syn, 2a-anti, 2f-syn, 2f-anti, 3a, 3g, 3i, 3k, 3l, 3m, 3h, 3e και 0665), από τα οποία επιλέχθησαν τα επτά. Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή αξιολογήθηκε η εντομοκτόνος δράση των νέων παραγώγων του πυρρολίου 3a, 3g, 3i, 3k, 3l, 3m και 3h, κατά των ακμαίων ή προνυμφών Tribolium confusum Jaquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) και των προνυμφών Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) σε διαφορετικές δόσεις (0,1, 1 και 10 ppm), διαστήματα εκθέσεως (7, 14 και 21 ημέρες ή 1, 2, 7, 14 και 21 ημέρες), θερμοκρασίες (20, 25 και 30oC), επίπεδα σχετικής υγρασίας (ΣΥ) (55 και 75%) και προϊόντα (σιτάρι, αραβόσιτος, κριθάρι).Τα παράγωγα του πυρρολίου 3i και 3k είχαν χαμηλή τοξικότητα κατά των ακμαίων T. confusun σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Members of the pyrrole group are likely to have interesting properties that merit additional investigation as insecticides at the post-harvest stages of agricultural commodities. In this context, we investigate the insecticidal activity of 13 new pyrrole derivatives (under the trivial names 2a-syn, 2a-anti, 2f-syn, 2f-anti, 3a, 3g, 3i, 3k, 3l, 3m, 3h, and 0665), of which seven were selected. In the present Doctoral Thesis, we evaluated the insecticidal activity of the novel pyrrole derivatives 3a, 3g, 3i, 3k, 3l, 3m and 3h against adults or larvae of Tribolium confusum Jaquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) and larvae of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) at different doses (0.1, 1 and 10 ppm), exposure intervals (7, 14 and 21 days or 1, 2, 7, 14, 21 days), temperatures (20, 25 and 30 oC), relative humidity (RH) (55 and 75 %) levels and commodities (wheat, maize, barley).The pyrrole derivatives 3i and 3k had low toxicity against T. confusum adults, in all combinat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45583
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45583
ND
45583
Εναλλακτικός τίτλος
Use of nitrogen heterocyclic compounds for the control of stored product insects and evaluation of factors which influence their insecticidal action
Συγγραφέας
Μπουκουβάλα, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηαράπογλου Λάζαρος
Καβαλλιεράτος Νικόλαος
Αθανασίου Χρήστος
Αβτζής Δημήτριος
Βέλλιος Ευάγγελος
Τσιρόπουλος Νικόλαος
Κουλούσης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Παράγωγα του πυρρολίου; Καινοτόμα εντομοκτόνα; Αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα, προστασία; Δόση; Έκθεση; Σχετική υγρασία; Θερμοκρασία; Προϊόν; Tribolium confusum; Ephestia kuehniella
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
221 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)