Ανάπτυξη καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδας με σκοπό τον υπολογισμό οικολογικών παροχών

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής έγινε ενδελεχής επισκόπηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις οικολογικές παροχές. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν καμπύλες καταλληλότητας ενδιαιτημάτων εφτά ειδών της ελληνικής ιχθυοπανίδας ως τμήμα ενός ευρύτερου μεθοδολογικού πλαισίου εκτίμησης των οικολογικών παροχών κινούμενο προς το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ, ΟΠΥ; EC, 2000). Αρχικά έγινε εκτενής ανάλυση και μελέτη της βιβλιογραφίας. Ακολούθησαν δειγματοληψίες κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2013 έως Αύγουστος 2016 για τη συλλογή των δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη των καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδας ως προς βασικές παραμέτρους (βάθος, ταχύτητα, υπόστρωμα και κάλυψη) και την ανάπτυξη υδραυλικών μοντέλων ως τμήμα ενός μεθοδολογικού πλαισίου εκτίμησης οικολογικών παροχών σε ελληνικές συνθήκες. Η συλλογή των δεδομένων ιχθυοπανίδας πραγματοποιήθηκε μέσω της παρατήρησης με μάσκα και μέσω της ηλεκτραλιείας. Τα δεδομένα της ιχθυοπανίδας επεξεργάστηκαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Water needs for several anthropogenic uses are growing rapidly. Increasing water demand for human purposes intensify the need for better understanding on the relationships between the biota and the environment since less water mean less space for the riverine organisms. The ability of water to cover uses such us domestic, irrigation, industrial, energy, recreation require humanity to reinforce trade-offs between environmental and all the other water uses. In addition, the growing demands for water have increased the need to build dams, which in many cases alter the seasonal and interannual streamflow variability of rivers (Poff et al. 2007), while they also reduce the available amount of water downstream (Li et al. 2012; Mao et al. 2016). To mitigate the downstream impact of dams, several countries worldwide have established environmental flow rules, to quantify the water required for ecosystem conservation and resource protection (Tharme 2003). When it comes to rivers in Greece, limit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45379
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45379
ND
45379
Εναλλακτικός τίτλος
Development of fish habitat suitability criteria for the estimation of ecological flows
Συγγραφέας
Παπαδάκη, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Εξεταστική επιτροπή
Δέρκας Νικόλαος
Δημητρίου Ηλίας
Οικονόμου Αλκιβιάδης
Βαλιάντζας Ιωάννης
Μπάλτάς Ευάγγελος
Τσιχριντζής Βασίλειος
Σκουλικίδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Οικολογικές παροχές; Καμπύλες καταλληλότητας ενδιαιτημάτων; Μοντέλα προσομοίωσης καταλληλότητας ενδιαιτημάτων; Ψάρια; Καθεστώς ροής; Ενδιαιτήματα; Υδροδυναμικά μοντέλα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxiii, 184 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)