Πρέπει η ευρωζώνη να διευρυνθεί ή όχι?

Περίληψη

To Ευρωπαϊκό Εγχείρημα αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση στην Ευρώπη έπειτα από το τέλος του Β ́ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επιβραδύνθηκε σε σημαντικό βαθμό από την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη το 2010. Αρκετά κράτη- μέλη της ΕΕ έγιναν αρκετά επιφυλακτικά όσον αφορά την συμμετοχή τους στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι να εξετάσει ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα μπορούσαν να ενταθούν στην Ευρωζώνη, υπό το πρίσμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της πραγματικής οικονομίας. Επίσης, προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε εάν η συνοχή της ΟΝΕ είναι σταθερή. Ειδικότερα, εξετάσαμε εάν οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης ανήκουν, στην πραγματικότητα, στη νομισματική ένωση. Χρησιμοποιήσαμε ονομαστικές και πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Η μεθο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The European Project was the most important challenge after the end of World War II in the European continent. However, the European integration has been decelerated especially after the euro-crisis in 2010. Plenty of EU member-states turned to be very sceptical regarding to participation in the European Monetary Union. The principal aim of this doctoral thesis is to examine which EU and EEA countries could join the Euro Area, from a financial viewpoint. In addition, we attempt to explore if the cohesion of the Euro Area is stable. This means that we investigate if the Eurozone countries belong, in effect, to the monetary union. We used a combination of nominal, real and real effective exchange rates in relation to the special characteristic of each country. Our empirical methodology relied on the use of Error Correction model and family GARCH models. The ECM was the mean equation and the GARCH model was the conditional variance equation. Our empirical evidence highly supports that the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45352
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45352
ND
45352
Εναλλακτικός τίτλος
Expanding eurozone or not?
Συγγραφέας
Στούπος, Νικόλαος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κιόχος Απόστολος
Νίκας Χρήστος
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Κουλακιώτης Αθανάσιος
Παπαδάμου Στέφανος
Βαρελάς Ερωτόκριτος
Μπιτζένης Αριστείδης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωζώνη; Συναλλαγματικές ισοτιμίες ισοροπίας; Μοντέλα GARCH; Ευρωπαϊκή ενοποίηση; Μοντέλιο διόρθωσης σφάλματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
240 σ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)