Η διαμεσολάβηση αστικών και εμπορικών διαφορών στις έννομες τάξεις των Η.Π.Α, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδος, Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, και Γερμανίας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο τη διαμεσολάβηση αστικών και εμπορικών διαφορών. Σκοπός της είναι η παρουσίαση του θεσμού της διαμεσολάβησης, αρχικώς, στην έννομη τάξη των Η.Π.Α («κοιτίδα» της διαμεσολάβησης) και εν συνεχεία με «ε φ α λ τ ή ρ ι ο» τις κοινοτικές πρωτοβουλίες - με προεξέχουσα την Οδηγία 2008/52/Ε.Κ - στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική και γερμανική έννομη τάξη. Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση των προβληματισμών που θα γεννηθούν για ένα ακόμη καλύτερο σύστημα διαμεσολάβησης. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη ο τρόπος παρουσίασης σε κάθε έννομη τάξη είναι παρεμφερής. Για κάθε έννομη τάξη αφιερώνεται ξεχωριστό «ΜΕΡΟΣ». Η διατριβή ολοκληρώνεται με κάποιες συγκριτικές και συμπερασματικές παρατηρήσεις σε βασικά (κατά την άποψη του γράφοντος) ζητήματα.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis deals with the mediation of civil and commercial disputes in a wide range of countries. The purpose is to present the institution of mediation, initially, in the US legal order (“cradle” of mediation), and subsequently to "Community initiatives" - with the outset of Directive 2008/52 / EC - in the Greek, English, French, Italian and German legal systems. The ultimate goal is to exploit the concerns that will arise for an even better mediation system. In order to facilitate the reader, the way of presentation in each legal order is similar. For each legal class, a separate "PART" is dedicated. The thesis is completed with some comparative and concluding remarks on the main issues (in the opinion of the writer).

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45295
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45295
ND
45295
Εναλλακτικός τίτλος
Mediation in civil and commercial disputes in the legal systems of the United States, European Union, Greece, England, France, Italy, and Germany
Συγγραφέας
Κωνσταντινάκος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Ορφανίδης Γεώργιος
Πανταζόπουλος Στέφανος
Πολυζωγόπουλος Κωνσταντίνος
Τσικρικάς Δημήτριος
Τριανταφύλλου Φλώρα
Δεληκωστόπουλος Ιωἀννης
Κατηφόρης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Διαμεσολάβηση; Διάλογος; Ενσυναίσθηση; Διαμεσολαβητής; Εμπιστευτικότητα; Ρήτρα διαμεσολάβησης; Υποχρεωτικότητα; Αναστολή παραγραφής; Κυρώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
611 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)