Ανάλυση της απόστασης επαναχρησιμοποίησης δεδομένων σε επίπεδο πηγαίου κώδικα για την βελτιστοποίηση της τοπικότητας αναφοράς σε αλγορίθμους όπου κυριαρχούν βρόχοι επανάληψης

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται ένα εργαλείο για την εξαγωγή προτάσεων βελτιστοποίησης του πηγαίου κώδικα αλγορίθμων υλοποιημένων σε γλώσσες υψηλού επιπέδου και συγκεκριμένα στις γλώσσες C και MATLAB. Βασικό μέρος της διαδικασίας εξαγωγής αυτών των προτάσεων αποτελεί η ανάλυση της απόστασης επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Η γλώσσα C έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σαν γλώσσα εισόδου στην πλειονότητα των συναφών εργασιών. Η γλώσσα MATLAB είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα, η οποία απλοποιεί κατά πολύ τις πράξεις μεταξύ πινάκων (array language) και χρησιμοποιείται κατά κόρον για την πρωτοτυποποίηση αλγορίθμων από επιστήμονες και μηχανικούς. Η ανάλυση της απόστασης επαναχρησιμοποίησης δεδομένων αφορά τη μέτρηση του αριθμού των μοναδικών στοιχείων δεδομένων του κώδικα που μεσολαβούν μεταξύ μιας επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Οι προτάσεις βελτιστοποίησης που παράγει το προτεινόμενο εργαλείο αφορούν κατά κύριο λόγο μετασχηματισμούς βρόχων επανάληψης και έχουν ως στόχο την μείωση των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Ph.D. dissertation discusses a software profiling and optimization tool that infers source code optimizations for algorithms implemented in high level languages like C and MATLAB. Reuse distance analysis forms the main part of the optimization process. C has already been extensively used as the input specification on most similar systems. MATLAB is a high level array programming language used broadly for prototyping algorithms in scientific and engineering settings. Reuse distance analysis is the process of calculating the number of distinct data elements accessed between two consecutive uses of the same memory element during program execution. The notion of reuse distance is equivalent to temporal data reuse but in a machine independent manner. Reuse distance analysis provides quantitative measures of program locality that can be used to drive locality optimization. The optimizations proposed by the tool are mainly loop transformations which target the reduction of reuse distance ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45200
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45200
ND
45200
Εναλλακτικός τίτλος
Reuse distance analysis for data locality optimization in loop-dominated applications
Συγγραφέας
Λέζος, Χρηστάκης του Γρηγόρης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής . Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξεταστική επιτροπή
Μασσέλος Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Κωνσταντίνος
Σκιαδόπουλος Σπυρίδων
Λέπουρας Γεώργιος
Γουάλλες Εμμανουήλ
Τρυφωνόπουλος Χρήστος
Σούντρης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Απόσταση επαναχρησιμοποιήσης δεδομένων; Βελτιστοποίηση τοπικότητας αναφοράς δεδομένων; Μετασχηματισμοί βρόχων επανάληψης; Μεταγλωττιστές; Αυτόματη παραγωγή κώδικα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 204 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)