Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα και η ανάγκη εφαρμογής διεθνών προτύπων: καταγραφή φόρτου εργασίας κατά WISN

Περίληψη

Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι χώρες προσπαθούν να ρυθμίσουν και να προσαρμόσουν τα συστήματα υγείας τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να εξασφαλίσουν πραγματικές και βιώσιμες βελτιώσεις στην κατάσταση υγείας των πληθυσμών τους. Υπό αυτό το πρίσμα, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας είναι ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στους πεπερασμένους οικονομικούς πόρους ενώ ταυτόχρονα θα είναι πλήρως ικανό να ανταποκριθεί σε ένα προσιτό, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ως μια συνεχής και όχι αποσπασματική διαδικασία με διαρκή επίβλεψη και αξιολόγηση η οποία θα βασίζεται στον υπολογισμό του φόρτου εργασίας του εκάστοτε υγειονομικού δυναμικού, ως έναν από τους κύριους παράγοντες για τον προσδιορισμό της στελέχωσης της εκάστοτε δομής υγείας. ΣΚΟΠΟΣ: Να αποτυπωθεί η εμπειρία και τα συμπεράσματα μιας προσπάθειας θέσπισης βέλτιστων απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Throughout the world, countries are trying to regulate and adapt their health systems in the best possible way in order to ensure real and sustainable improvements in their populations’ health status. In light of this, one of the greatest challenges in the healthcare field, is planning and managing the health workforce under limited financial resources, while being fully capable of responding to an affordable, fair and efficient healthcare system. Health workforce planning should be a continuous rather than a fragmented process, with ongoing supervision and evaluation, based on workload as one of the main factors for staffing health facilities. OBJECTIVE: To highlight the experience and findings of an attempt at establishing the optimal staff requirements for hospitals in Greece, based on workload, using the Workload Indicators of Staffing Needs (WISN) method introduced by the World Health Organization (WHO). MATERIAL/METHOD: A descriptive and qualitative study was carried out at four ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46221
ND
46221
Εναλλακτικός τίτλος
Health workforce planning in the health sector and the need for international standards: workload analysis using the WISN method
Συγγραφέας
Γιαλαμά, Φωτεινή Άγγελος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σουλιώτης Κυριάκος
Κοντιάδης Ξενοφών
Πολλάλης Ιωάννης
Πρεζεράκος Παναγιώτης
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Βοζίκης Αθανάσιος
Τσιρώνη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων; Ανθρώπινοι πόροι στην υγεία; Σχεδιασμός υγειονομικού δυναμικού; Στελέχωση; Δείκτης φόρτου εργασίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
289 σ., πιν., χαρτ., γραφ.