Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς μη γραμμικών κυκλωμάτων με στοιχεία μνήμης

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετώνται η συμπεριφορά μη γραμμικών κυκλωμάτων με στοιχεία μνήμης. Στην εισαγωγή παρουσιάζονται κάποια γενικά θεωρήματα, ορισμοί, εργαλεία και οι σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τα δυναμικά συστήματα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα καθώς επίσης γίνεται μια εκτενέστερη θεωρητική εισαγωγή πάνω στα στοιχεία μνήμης, τα {\en memristor}, τα {\en memristive} συστήματα. Στη συνέχεια, μελετώνται δύο {\en memristive} συστήματα αρχικά από δυναμικής σκοπιάς και η δυνατότητα ελέγχου τους με τη μέθοδο του προσαρμοστικού ελέγχου. Τέλος, παρατίθεται η κυκλωματική υλοποίηση τους. Στο επόμενο κεφάλαιο μελετώνται τρία συστήματα που ανήκουν στην κατηγορία των $jerk$ συστημάτων. Η μορφή αυτών των συστημάτων είναι απλή αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέροντα φαινόμενα. Ένα από τα φαινόμενα που εμφανίζουν τα συγκεκριμένα $jerk$ συστήματα είναι αυτό της {\en extreme multistability}. Στο πρώτο από αυτά γίνεται παρουσίαση της κυκλωματικής υλοποίησης του συστήματος σε επίπεδο εργαστηρίου. Επιπλέον, παρουσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation the behavior of non-linear circuits with memory elements is studied. The introduction introduces some general theorems, definitions, tools and modern theories about dynamical systems and electrical circuits, as well as an extensive theoretical introduction to memory elements, such as memristors, memristive systems. In chapter 1 two memristive systems are studied from a dynamical point of view and the posibility to control them with the adaptive control method is examined. Finally, their circuit implementation are studied. In the next chapter we study three systems that belong to the jerk system. The form of these systems is simple but interesting. One of the phenomena that these jerk systems show is the phenomenon of extreme multistability. In the first of these, the system is implemented as a circuit its dynamics is investigated. Additionally, the posibility of coupling of two jerk systems, with the adaptive synchronization method, is presented. In the next cha ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45198
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45198
ND
45198
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the dynamical behavior of nonlinear circuits with memory elements
Συγγραφέας
Προύσαλης, Δημήτριος-Λαυρέντιος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Μη-Γραμμικών Κυκλωμάτων - Συστημάτων και Πολυπλοκότητας
Εξεταστική επιτροπή
Στούμπουλος Ιωάννης
Κυπριανίδης Ιωάννης
Βόλος Χρήστος
Αναγνωστόπουλος Αντώνιος
Νικολαΐδης Σπυρίδων
Νισταζάκης Έκτορας
Μελετλίδου Ευθυμία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Μη γραμμικά κυκλώματα; Στοιχεία μνήμης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 253 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)