Ψηφιακές και υπολογιστικές συντεταγμένες: προς μια ερμηνεία της εισαγωγής της ψηφιακής σχεδίασης και του υπολογιστικού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση

Περίληψη

Η νέα χιλιετία βρίσκει το πεδίο της αρχιτεκτονικής να εισέρχεται σε μια “Ψηφιακή” εποχή, την οποία μπορούμε – τηρουμένων των αναλογιών – να παραλληλίσουμε με την “Νέα Εποχή” της Βιομηχανικής Επανάστασης των αρχών του 20ου αιώνα.Η εισαγωγή του Ψηφιακού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – ως φορέα του “Ψηφιακού” - στην αρχιτεκτονική σχεδίαση και σχεδιασμό επηρεάζει όχι μόνο το “πώς” αλλά και το “τι” σχεδιάζουμε. Το γεγονός αυτό εγείρει ζητήματα τα οποία διαφεύγουν από το επίπεδο της πρακτικής και αποκτούν μια διάσταση υπαρξιακής αναζήτησης στην αρχιτεκτονική του 21ου αιώνα. Με άλλα λόγια ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Computer Assisted Architectural Design – C.A.A.D.) δεν εξαντλείται στην διατύπωση μιας σχεδιαστικής μεθοδολογίας. Θέτει υπό αμφισβήτηση τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αρχιτεκτονική.Αυτή η “αλλαγή παραδείγματος” αποτελεί πρόκληση για τις στρατηγικές αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Τα νέα εργαλεία – ψηφιακά - σχεδίασης και οι νέες – υπολογιστικές - με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

At the dawn of the new millennium, the field of architecture is entering a new “Digital” age, that can be paralleled with the “New Age” of the Industrial Revolution of the beginning of the 20th Century.The introduction of the Digital Electronic Computer – as the avatar of the “Digital” - in architectural design influence not only “how” but “what” we design. This fact raises issues that transcend the level of practical application and becomes an existential search for architecture in the 21st century. In other words, Computer Assisted Architectural Design (C.A.A.D) is not merely a design methodology. It questions the very way in which we understand architecture.This “paradigm shift” constitutes a challenge for architectural education strategies. The new -digital – design tools and the new – computational – design methods shape new teaching frameworks. At the same time, the theoretical implications of the introduction of the Digital Electronic Computer in architecture lead to the reexami ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
DOI
10.12681/eadd/45089
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45089
ND
45089
Εναλλακτικός τίτλος
Digital and computational coordinates: towards an interpretation of the introduction of digital and computational design in architectural education
Συγγραφέας
Παπαμανώλης, Αντώνιος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Λιάπη Αικατερίνη
Πανέτσος Γεώργιος
Ζαβολέας Ιωάννης
Γιαννούδης Σωκράτης
Πετρίδου Βασιλική
Μάρδα Νέλλη
Vermisso Emmanouil
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Αρχιτεκτονική εκπαίδευση; Ψηφιακή αρχιτεκτονική; Υπολογιστικός σχεδιασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
280 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.