Έμφυλες διαστάσεις της σχολικής βίας

Περίληψη

Η σχολική βία είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο διαφοροποιείται ως προς την εκδήλωσή του μεταξύ των μαθητών ανάλογα με διάφορα χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών ερευνών τα αγόρια εμπλέκονται σε περιστατικά βίας πιο συχνά σε σχέση με τα κορίτσια. Η διαφοροποίηση αυτή, σύμφωνα με τις θεωρίες του P. Bourdieu και της J. Butler συνδέεται με τη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας και την αναπαραγωγή των έμφυλων διακρίσεων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η εκδήλωση βίας από τους μαθητές συμβάλει στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητάς τους. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 386 μαθητές. Ως μέσα συλλογής των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο και η ημιδομημένη συνέντευξη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια εκδηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό σωματική βία και σε λιγότερο βαθμό διάδοση κακόβουλων φημών. Οι μαθητές ερμηνεύουν την έκταση αλλά και το είδος της βίας που εκδηλώνουν με βιολογικού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

School violence is a complex social phenomenon, which differs in terms of its manifestation among pupils according to their different characteristics, such as gender. According to the results of many surveys, boys are more often involved in violence than girls. This differentiation, according to the theories of P. Bourdieu and J. Butler, is linked to the formation of gender identity and the reproduction of gender discrimination. This paper examines how the manifestation of violence by pupils contributes to shaping their gender identity. A sample of the survey consisted of 386 students. The questionnaire and the semi-structured interview were used as data collection tools. According to the results of the survey, boys in relation to girls manifest a greater degree of physical violence and, to a lesser extent, the spread of malicious rumors. Students interpret the extent and the type of violence they manifest in biological / natural terms. Boys say they are "nature" and that a girl is not ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44097
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44097
ND
44097
Εναλλακτικός τίτλος
Gendered dimensions of school violence
Συγγραφέας
Μπούνα, Ανδρομάχη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Θάνος Θεόδωρος
Αρτινοπούλου Βάσω
Γεωργούλας Στράτος
Σιάνου-Κύργιου Ελένη
Σακελλαρίου Μαρία
Νικολάου Γεώργιος
Ζάραγκας Χαρίλαος
Πανούσης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Έμφυλη βία; Σχολική βία; Έμφυλη ταυτότητα; έμφυλες διακρίσεις; Κοινωνικό φύλο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
318 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)