Αναλυτικές σχέσεις και αριθμητικός κώδικας για τον υπολογισμό τασικού πεδίου πέριξ σηράγγων, διαφόρων σχημάτων, υπό σεισμική φόρτιση κυμάτων S

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον υπολογισμό του τασικού πεδίου πέριξ σηράγγων, διαφόρων σχημάτων υπό σεισμική φόρτιση κυμάτων S με Αναλυτικές Σχέσεις και Αριθμητικό Κώδικα Πεπερασμένων Διαφορών τριών διαστάσεων. Εξετάζεται μόνο η επίδραση της σεισμικής φόρτισης και δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν άλλες φορτίσεις.Τα διατμητικά κύματα S, διακρίνονται ανάλογα με το επίπεδο ταλάντωσης των υλικών σημείων σε SH, όταν τα υλικά ταλαντώνονται σε επίπεδο κάθετο στο διάνυσμα της Δ/νσης διάδοσης του κύματος και σε SV, όταν τα υλικά σημεία ταλαντώνονται εντός του επιπέδου στο οποίο ανήκει το διάνυσμα της Δ/νσης διάδοσης του κύματος.Η απόκριση των Υπογείων Έργων διαφοροποιείται ανάλογα με την Σεισμική πρόσπτωση κυμάτων SH ή SV λόγω των διαφορετικών συνοριακών συνθηκών πάνω στη διατομή.Η Κυματική Εξίσωση επιλύεται με τον υπολογισμό των κυματικών δυναμικών w, σε περίπτωση SH κυμάτων και Φ & Ψ αντίστοιχα στην περίπτωση των SV κυμάτων, τα οποία εκφράζουν ποσότητες σε όρους μετακινήσεων και έχουν την ιδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study aims to calculate the stress field around tunnels, of various shapes under seismic loading of S waves by the use of Analytical Relations and the three dimension Numerical Code of Finite Differences . In this Case only the seismic loading is taken into account.The shear waves S are composed of two subtypes according to the plane of oscillation of the particle motion .In case of SH waves the particles oscillate in a plane perpendicular to the vector of the wave propagation direction and in case of SV waves the particles oscillate within the plane to which the vector of the wave propagation belongs.The response of the underground structures alters according to the seismic excitation, SH or SV waves, due to the different boundary conditions on the cross section.The Wave Equation is solved by calculating the wave potentials, w in the case of SH waves and Φ & Ψ respectively in the case of SV waves, which express quantities in terms of displacements and having the property t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45073
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45073
ND
45073
Εναλλακτικός τίτλος
Analytical relations and numerical code for the calculation of the stress field around tunnels of different shapes under seismic loadind of S waves
Συγγραφέας
Πέλλη, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σοφιανός Αλέξανδρος
Λέκκας Ευθύμιος
Νομικός Παύλος
Ροντογιάννη-Τσιαμπάου Θεοδώρα
Αποστολόπουλος Γεώργιος
Μπενάρδος Ανδρέας
Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ημιχώρος; Συνοριακές συνθήκες; Κύματα S; Τασικό πεδίο; Σήραγγες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
444 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)